ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 خرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با 500 میلیارد تومان پول صندوق اخیر فرهنگیان

ایشان همان "غندالی" خان است

که سر از اروپا در آورده است

 
 
 
 

 

این شاخ شمشاد خیلی خیلی "خودی" همان غندالی خودمان است. همان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که یک شبه با 400 میلیارد و بقول 500 میلیارد تومان ذخیره آن صندوق از ایران خارج شد و پیوست به ممدرضای خودمان. همان محمود رضا خاوری که 3 میلیارد دلار پول ملت را بالا کشیده و در کانادا زندگی می کند.

قوه قضائیه به غندالی که اسم کوچکش شهاب الدین است است گفت بیاد که در ارتباط با بالا کشیدن پولهای صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تفهیم اتهام شوی. رفت و قرار بازداشت هم برایش صادر شد و به زندان هم رفت اما ناگهان از قلب زندان به قلب اروپا کوچ کرد و لابد پس از رسیدن به اروپا محاسن را از بیخ تراشید تا چهره نورانی اش شناسائی نشود.

آنها که از زندان بیرونش آوردند، آنها که روانه خارج از کشورش کردند و آنها که فرهنگیان معترض را به جای وی به زندان انداخته اند، همه با هم دستشان در جیب ملت نیست؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: