ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بشنوید!

این گزارش دربار تلگرام

و اندیشه فلج فیلتر آن را بشنوید

 
 
 
 

 آنچه را می شنوید بخش ابتدائی بررسی فیلترینگ تلگرام و نقش فضای مجازی در جامعه امروز ایران است که در انجمن اندیشه و قلم مطرح شده است. در این گزارش بیش از همه آماری که ارائه می شود مورد توجه ما برای انتشار آنست و این که جامعه ایران چه مسیری را علیرغم همه کارشکنی های حکومت طی می کند و حکومت چگونه سر به سنگ می کوبد بلکه مانع طی این مسیر شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: