ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 آذر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

5ر1 میلیون موتور سوار تهران را می نوردند

ورزش مختلط ممنوع

شیره و شیشه کشی مختلط آزاد

 
 
 

 

 

در تهران طی دو دهه بزرگترین ناوگان موتور سوار شکل گرفت و پایتخت شد شبیه شهرهای پاکستان و کشورهای آسیای جنوب شرقی. فقط موتور سه چرخه اتاق دار و چتر دار برای حمل مسافر کم است تا این شباهت کامل شود.

درحال حاضر در تهران از صبح زود یک و نیم میلیون موتور سیکلت به حرکت در می آیند. برای حمل بار، حمل مسافر، حمل محموله های پستی، رساندن مواد به معتادان، نقد کردن چک، خرد کردن پول، کیف قاپی و خلاصه هر حرکتی که به سرعت نیازمند و به قانون بی نیاز.

در همین پایتخت بی در و پیکر 2 هزار زن معتاد بی خانمان در میان مردم می لولند که نه شب معلوم است کجا می خوابند و روز معلوم است کجا جا و مکانشان است. اکثرا شیشه می کشند و اگر بدستشان برسد هروئین. تریاک تفنن است.

در همین پایتخت پلیس یک باشگاه ورزشی را که در آن زنان ومردان ورزش می کردند پلمب کرد. باشگاه در خیابان فرشته قرار داشت. ورزش مختلط ممنوع، اما شیره کشی و شیشه کشی مختلط زیر پلها و پارک ها و خرابه ها آزاد.

موتور سواران، پیک های سرعت در شهرند. برای همه کار و همه نیازی!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: