ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 شهریور  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 16 شهریور

تا ساختار نظام دگرگون نشود

مبارزه با فساد ممکن نمی شود!

 
 
 

 

 

آیا فسادی که تا بن دندان نظام رخنه کرده، توسط همان کارگزاران و گردانندگان نظام که بانیان این فساد بوده اند و در همان ساختاری که فساد را موجب شده قابل مبارزه است؟ آینده بیش از اکنون نشان خواهد داد که چنین مبارزه ای ناممکن است. شاه هم در سال 53 هیات مبارزه با فساد تشکیل داد و ارتشبد فردوست را که تخم چشمش بود در راس آن قرار داد تا فساد را تا پشت مرزهای قرمز دربار شاهنشاهی و وابستگان به آن ریشه کن کند و گزارش آن را در تلویزیون ملی ایران برای مردم قرائت کند. چنان شد و چنان کردند و دیدیم که بی نتیجه بود. فساد هرگز در اینسوی مرز خلاصه نمی شود و مبارزه زمانی واقعی است که دو سوی مرز را شامل شود. فسادی که اکنون نظام را بلعیده به بیت رهبری و نهادهای انتصابی اعم از نظامی و غیر نظامی، روحانی و غیر روحانی وصل است. هرکس که از نمد باصطلاح مبارزه با فساد بخواهد برای خود کلاهی تهیه کند؛ با سر به زمین خواهد آمد. (چنان که اکنون ابراهیم رئیسی با بزرگ نمائی دادگاه های مبارزه با فساد در این تلاش است). برای مبارزه با فساد ساختار نظام باید تغییر کند، شعار ویرانگر "خودی و غیر خودی" که حتی گزینش ها در دانشگاه های را هم شامل شده باید جای خود را به شایستگی و شایسته سالاری بدهد و در این گزینش فرقی میان زن و مرد نباید باشد، این شایسته سالاری باید حتی شامل روحانیونی شود که برای امامت جمعه برگمار میشوند و نه هرکس که چاپلوس قدرت است و سنگ ولایت فقیه را بیشتر به سینه می کوبد و از کنار همین چاپلوسی به قدرت رسیده است. همین شرط باید معیار برگماری فرماندهان نظامی و اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، مجمع مصلحت و دهها نهاد و برگماری دیگر بشود. در اینصورت است که نظام از آزادی ها وحشت نخواهد داشت و تلویزیون به تریبون خودی های بیت رهبری تبدیل نمی شود. رخنه و نفوذ عوامل جاسوسی غرب و اسرائیل از همین روزنه خودی ها و شیوه چند ده ساله اداره نظام که باید دگرگون شود ممکن شده است و خواهیم دید و خواهند دید که این شیوه و این رخته و نفوذ چه فاجعه ای برای ایران به بار خواهد آورد. تا ساختار دگرگون نشود مبارزه با فساد ممکن نیست و حق با دکتر محدثی استاد دانشگاه تهران است که علیرغم لکنت زبان ناشی از فشارهای امنیتی  تقریبا با همین استدلال سخنرانی کرده که  می شنوید.

او بدرستی در باره فساد کنونی از کسانی می گوید که سالیان سال بر اریکه قدرت سلطه دارند و پازل قدرت در ایران طوری چیده شده که اصلا نیروی جدید وارد سیستم نشود و فقط وفاداران به آنها وارد سیستم شوند!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 سپتامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: