ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 شهریور  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

درحاشیه خیابانهای شمال تهران از سر شب

تن خود را می فروشند

به قیمت نان شب و کرایه خانه

 
 
 

 

 

حتی اگر حکومتی ها به دلائل امنیتی شب ها در خیابانهای تهران گشتی نزنند تا به چشم ببینند، خبرنگاران باید بدانند و به چشم دیده باشند که از در سراسر حاشیه خیابان میرداماد تهران از سر شب دختران جوان در انتظار ایستاده اند و با سرنشینان مرد اتومبیل هائی که کنار پای آنها ترمز می کنند چانه می زنند. نرخ ها از 200 هزار تومان شروع می شود. در میان آنها زنان و دخترانی که بالای 40 سال داشته باشند بسیار کم است و اکثریت با 20 تا 30 ساله هاست. و باز اکثریت آنها برای خرج زندگی تن خویش را می فروشند. نیروی انتظامی در همین خیابان از سر شب گشت می زند اما نه برای سفت و محکم کردن حجاب آنها که درحاشیه خیابان ایستاده اند، بلکه برای گرفتن حق و حساب و تامین امنیت شغلی درحاشیه ایستادگان و منتظران مشتری. اینها اغراق نیست، مشاهدات مستقیم است، حالا اگر خبرنگاران و گزارشگران نمی دانند و یا میدانند اما اجازه تهیه گزارش آن را ندارند باز میگردد به فضای امنیتی که بر رسانه ها حاکم است.

در چنین اوضاعی وقتی صدا و سیما و برخی مطبوعات از دستگیری فلان باند ماساژ مختلط در تهران خبر میدهند که به مشتریان خود خدمات جنسی هم میدهند، خود را به نادانی زده اند. بروند شبها درخیابانهای مرکزی و شمال تهران گشتی بزنند تا به چشم ببینند که بی ماساژ و نه برای خدمات جنسی؛ بلکه برای تن فروشی و در آوردن خرج زندگی چه می گذرد.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 سپتامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: