ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 مرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 28 مرداد

یزدی و لاریجانی

"دَمکنی" از روی دیگ پلویی که

آقای خامنه ای بار گذاشته برداشتند 
 
 

 

 

شاخ و شانه ای که شیخ آملی لاریجانی رئیس مجمع مصلحت و شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه قم در این روزها برای هم کشیده اند به هیچ نتیجه ای هم که نرسید یک نتیجه آن قطعی است که در پشت صحنه چه کسانی برای مجلس و اجرای قانون و سرنوشت مردم تصمیم می گیرند. مشت نمونه خروار. آنها گوشه ای از آنچه را درباره یکدیگر میدانند فاش کرده اند. از جمله درباره سخنان و موضع گیری های شیخ محمد یزدی در جلسات شورای نگهبان. اگر اندکی ماجرای دادگاههای اختلاف و دزدی حکومتی بالا بگیرد و بحران سیاسی و اقتصادی هم زیر فشار تحریم های امریکائی تشدید شود، این افشاگری ها و رویاروئی ها سرعت خواهد گرفت. درارتباط با افشاگری هایی که دو فقیه عضو شورای نگهبان (آملی لاریجانی و محمد یزدی) درباره یکدیگر کرده اند و وسیعا در فضای مجاری منتشر شده و متعاقب آن مصاحبه هائی که شماری از روحانیون شناخته شده درباره این افشاگری ها و این دو روحانی حکومتی تاکنون کرده اند سئوال اصلی اینست که رهبر جمهوری اسلامی همه این واقعیات را میدانسته و یزدی را فقیه شورای نگهبان و رئیس حوزه حکومتی قم منصوب کرده و یا لاریجانی آملی را در راس قوه قضائیه و سپس مجمع مصلحت قرار داده؟ اگر میدانسته وااسفا و اگر نمیدانسته هم وااسفا!

اگر به امر رهبر یکبار دیگر فیتیله ها پائین کشیده نشود مردم از شمشیر کشی ایت الله ها برای یکدیگر به آگاهی های خوبی می رسند. برای آنها مهم نیست فلانی که می خواهد مرجع شود صلاحیت مذهبی دارد و یا ندارد، برای آنها مهم است که برای نخستین بار "دمکنی" از روی دیگ حکومتی که آقای خامنه ای بار گذاشته توسط خود آقایان برداشته می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: