ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31 مرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت

حکومت جرات نمی کند

علیه تحریم ها به مردم متکی شود!

 
 
 

 

 هیچ ایرانی میهن دوست و طرفدار مردم ایران با تحریم هائی که امریکا علیه ایران اعمال کرده موافق نیست و میداند که هم دود این تحریم ها به چشم اکثریت مردم ایران خواهد رفت و هم فرصتی برای بستن باز هم بیشتر فضای سیاسی به حاکمیت خواهد داد، مگر کسانی که تصور می کنند این تحریم ها باعث سقوط رژیم شده و سکان بدست آنها خواهد افتاد. امروز همه مردمی که از گرانی ها و فساد حکومتی در خشم هستند میدانند که تحریم ها و فساد حکومتی دست در دست هم گلوی آنها را گرفته اند. با آگاهی از همین مسئله است که حکومت جرات نمی کند مردم را آزاد بگذارد تا علیه تحریم ها در شهرهای ایران و بویژه در تهران راهپیمائی اعتراضی کنند. حتی خودشان هم جرات نمی کنند یک راهپیمائی حکومتی در این زمینه ترتیب بدهند. کاری که در ونزوئلا انجام شده و جریان دارد. یعنی تظاهرات خیابانی مردم علیه امریکا و علیه تحریم ها و حمایت دولت از این راهپیمائی ها. درایران حکومت میداند و وحشت دارد که چنین راهپیمائی از کنترل خارج شده و شعارها علیه فساد و غارت حکومتی نیز درکنار شعار علیه امریکا و تحریم ها سر داده شود و سرانجام، کار به همانجائی کشیده شود که در دیماه 96 در حدود یکصد شهر کشور کشید و حکومت به بهانه شعارهای ساختار شکن، به مردم حمله کرد و عده زیاد از آن تظاهرات هنوز در زندان ها هستند. به همین دلیل است که در تمام دوران گذشته مبارزه با تحریم ها تبدیل شده به فعالیت دیپلماتیک ظریف در خارج از کشور و تهدیدهای نظامی توسط فرماندهان سپاه در داخل کشور و این درحالی است که امریکا با تاکتیک فشردن گلوی مردم ایران در انتظار یک انفجار اجتماعی در ایران است تا فرصت کشاندن ایران به همان دره ای که سوریه و لیبی کشیده شدند بدست آید که اگر چنین شود خونین ترین جنگ داخلی درایران روی خواهد داد و ایران را مانند یوگسلاوی به چند کشور تقسیم خواهند کرد. کلید حل این مشکل و این بحران بازسازی اعتماد مردم است و این اعتماد به حکومتی که مردم آن را فاسد و سرکوبگر میدانند ممکن نمی شود. کلید بحران یک خانه تکانی اساسی در عالی ترین ارگان ها و نهادها و ساختارهای حکومتی است. خالی کردن زندانها از زندانیان مدنی و سیاسی است، تبدیل سیما به تلویزیونی در خدمت مردم و دگرگونی بنیادین، باز شدن فضای سیاسی کشور و گرفتن گریبان سران مافیائی که فعلا کارگزاران و پادوهای آنها را محاکمه می کنند. نظام و حاکمیت کنونی توان برداشتن چنین گام مهم و اساسی و دشواری را دارد؟ پاسخ به این سئوال سرانجام بحران کنونی را تعیین می کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 31 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: