ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 تیر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 25 تیر

کودتای نوژه

اگر کشف نشده و اجرا شده بود!

 
 
 

 

 

سایت خبری انتخاب، گزارشی صوتی و تصویری درباره کودتای نوژه تهیه و منتشر کرده است. این گزارش مبتنی است بر اظهار نظرهای مقامات وقت جمهوری اسلامی درباره کشف کودتا و تازه ترین تفسیر فردی بنام طباطبائی که ظاهرا عقل درست و حسابی ندارد.

بهرحال، هر انگیزه ای که موجب تهیه و انتشار این فیلم شده باشد، چند نکته درباره آن قطعی است:

نخست این که کاشف این کودتا حزب توده ایران بود و شاید از جمله دلائل یورش به آن، (چند سال پس از سرکوب این کودتا) و شکنجه های هولناکی که رهبران این حزب شدند و سرانجام نیز در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 اعدام شدند همین کشف کودتا نیز بوده است. بویژه که پس از 4 دهه امروز مثل روز روشن است که عوامل وابسته به شبکه های لو نرفته جاسوسی اسرائیل و ساواک از همان آستانه انقلاب در قلب جمهوری اسلامی جاسازی شدند. هم ارتشبد فردوست و هم پرویز ثابتی معاون سیاسی ساواک که پیش از سقوط رژیم شاه به توصیه اسرائیل از ایران خارج شده و سالها در آن کشور زندگی کرد و شبکه های مخفی ساواک در داخل کشور را رهبری کرد در خاطرات خود به وجود این دو شبکه اذعان کرده اند. شبکه بشدت مخفی اسرائیل که سرنخ آن فقط در اختیار موساد اسرائیل بود و حتی به شاه نیز اطلاعات آنها منتقل نمی شد و شبکه بشدت مخفی ساواک که رهبری آن فقط دراختیار پرویز ثابتی بود.

اما درباره کشف کودتا:

 تا آنجا که اسناد نشان میدهد، هنرپیشه ای بنام "لیلی" که همسر یکی افسران نیروی دریائی متمایل به حزب توده ایران بود، با اجازه و  تشویق همسرش وارد شبکه کودتا (توسط کودتاچی ها که تصور کرده بودند او شاهنشاهی است عضو گیر شده بود) شد و از این طریق اولین اطلاعات کودتا دراختیار رهبری حزب توده ایران قرار گرفت و برای نخستین بار شخص علی خامنه ای با مراجعه مستقیم رهبر حزب توده ایران "کیانوری" به خانه وی درجریان کودتا قرار گرفت.

دومین برداشتی که از این فیلم و گزارش می شود اینست که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، احتمالا اکثریت مردمی که آن را می بینند بی توجه به شرایط سالهای اول جمهوری اسلامی و پس لرزه های خونین آن، در دل خودشان لعنت می کنند به حزب توده که کودتا را کشف کرد! آنها امروز جمهوری اسلامی را جمهوری اسلامی سال 58 و 59 تصور می کنند.

https://www.entekhab.ir/fa/news/489681/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 تیر

 
 

اشتراک گذاری: