ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 دی 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

چه خوش گفت ایرج میرزا

وقتی از سراپای نظام فساد می بارد

موسوی نباید حبس خانگی باشد؟ 
 
 

 

 

آقای خامنه ای می گفت بعد از جنگ برای تقدیر از مهندس موسوی در خدماتش در جنگ به ایشان سکه و تقدیرنامه دادند، اما مهندس موسوی پس فرستاد و گفت: من در جنگ کوچکترین خدمات را انجام دادم و این سکه ها را به فرماندهان و رزمندگان بدهید.

محمدخاتمی می گفت: وقتی در دوران ریاست جمهوری من برای تقدیر از مهندس موسوی هشتاد سکه به او دادند، ایشان سکه ها را پس فرستاد و قبول نکرد و کار خود را وظیفه دانست.

محسن رضائی دبیر مجمع می گفت: بخاطر عدم دریافت حقوق مهندس موسوی از مجمع تشخیص مصلحت، به ایشان تعدادی سکه هدیه کردند اما ایشان قبول نکرد و عودت داد.

اگر قرارداد مهندس موسوی برای طراحی، ساخت و نظارت فرهنگستان هنر را منتشر کنند همگان می بینند که مهندس موسوی بالای امضاء خود نوشته بدون دریافت دستمزد.

با این سوابق و گذشته، در حکومتی که فساد از سراپای او می ریزد و در همین روزها گفته می شود معاون اول قوه قضائیه اش (محسنی اژه ای) را که سخت مدافع حصر موسوی است می خواهند بجای محاکمه بدلیل رشوه خواری بی سر و صدا از خدمت مرخص کنند، نباید میرحسین موسوی در خانه اش محبوس باشد؟

بقول ایرج میرزا:

که گمان داشت که این شور به پا خواهد شد؟

هرچه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 دسامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: