ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 آذرماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 30 آذر

اژدهائی بنام "چین"

که امریکا را خواهد بلعید!

 
 
 

 

 هیچکس نمیداند منبع اصلی تولید و تکثیر ویروس کرونا کدام کشور و یا کدام آزمایشگاه تحقیقاتی بود، اما دو نکته قطعی به نظر می رسد: 1- این ویروس می توانست جانشین جنگ دوم جهانی شده و مانند جنگ سوم جهانی بزرگترین ضربه را به اقتصاد و جمعیت و تولید و اعتبار جهانی چین بزند. 2- چین توانست این حمله هولناک را خنثی کند و توانمند تر از پیش از این حمله در جهان ظاهر شود و رقیب اصلی را که امریکا باشد به زانو در آورد. غرب نمی خواهد درباره این پیروزی چین زیاد سخن بگوید اما سخن نگفتن غرب هرگز نمی تواند موفقیت عظیم چین در کنترل و مهار کرونا در این کشور و سپس تولید واکسن آن نادیده بگیرد. چنان که اکنون چین بزرگترین تولید کننده و ارسال کننده واکسن کرونا به کشورهای جهان سوم با نازل ترین قیمت است و کشورهای غربی و بویژه امریکا در کشاکش قیمت این واکسن و سود بردن از فروش آن است. درعین حال که واکسن را نیز طبقاتی کرده و اکثریت جامعه خود و جهان را از آن محروم ساخته است. اینها نکاتی نیست که ما ادعای آن را کرده و یا داشته باشیم. در همین شماره پیک نت ترجمه یک تحقیق بسیار مهم وجدی را که یک انستیتوی تحقیقاتی آلمان کرده و منتشر ساخته می خوانید. این مقاله تحقیقاتی را "جرمان فارن پالیسی" منتشر کرده و متن آلمانی آن را مترجم برجسته زبان آلمانی "رضا نافعی" به فارسی برگردانده است. در همین گزارش می خوانید که چین چگونه به حمله کرونا، پاتک اقتصادی زده و بدون جنجال های مرسوم تبلیغاتی در غرب، امروز بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده واکسن کروناست. اژدهائی برای بلعیدن امریکا دهان گشوده است! توصیه می کنیم این گزارش را درهمین شماره پیک نت با دقت بخوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 دسامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: