ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18  تیر 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 18 تیر

انفجار در کهریزک

و سرعت موج شایعه در ایران!

 
 
 

 

 

نیمه شب دوشنبه شب مردم کهریزک با صدای انفجار از خانه ها برون ریختند. گوئی همه در انتظار چنین حادثه ای بودند. این انتظاری است که بتدریج در جامعه گسترش یافته و گوئی همه منتظر حادثه اند. انفجار ساعت 3 و 20 دقیقه بامداد روی داد و مقامات محلی علت آن را انفجار کپسول های گاز یکی از کارگاهها صنعتی اعلام کردند که فعلا دو قربانی برجای گذاشته است. در آن ساعات نیمه شب کارگاه صنعتی کار میکرده؟ سئوالی است که پاسخ نداده اند. همین مقامات گفته اند که عده ای نیز مجروح شده اند. دلیل انفجار هم این بوده که هنگام پر کردن کپسول های اکسیژن نکات ایمنی را رعایت نکرده بودند! در کنار این کارگاه مجموعه سایپا پرس قرار دارد که به این مجموعه نیز خساراتی وارد آمده است.

شاید همه واقعیت همان باشد که اعلام شده، اما مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه هم می ترسد. درباره حوادثی مشابه آنقدر دروغ به مردم گفته شده که حالا اگر درباره این انفجار هم حقیقت را گفته باشند مردم باور نمی کنند و این ناباوری و بی اعتمادی به آنچه حکومت می گوید و سیما پخش می کند به یک فاجعه تبدیل شده است. در همین شماره پیک نت می خوانید که دراصفهان مردم قسم حضرت عباس حکومت را باور نکرده و چون قبلا "دُم" خروس را در جیب حکومت دیده اند، بسرعت توفان شایعه پخش رادیو اکتیو در شهر در حرکت است و قرص "ید" به امید مقابله با رادیو اکتیو بازار سیاه پیدا کرده است. شایعه آنست که با انفجار تاسیسات نطنز این اشعه در منطقه پخش شده است. گزارش مسخره سیما از انفجار پارچین و نشان دادن دو کپسول کهنه و بزرگ گاز بعنوان سند انفجار در پارچین و گزارش های راست و دروغی که درباره انفجار کلینک سینا گفته اند، از آخرین نمونه هائی است که مردم را به این نتیجه رسانده که درباره نطنز هم دروغ می گویند. درحالیکه از همان ساعات اولیه می شد واقعیت را به مردم گفت و تدابیر ایمنی را هم اعلام کرد. چنین نکردند و انفجار را سپردند به موج شایعه و حالا نمی توانند شایعه را از واقعیت در اصفهان جدا کنند. فعلا از بیهوده بودن مصرف قرص "ید" گزارش پخش می کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 8 ژوئیه 2020

 
 

اشتراک گذاری: