ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3  اذر  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 3 آذر

دولت و مجلس

دودستی که هم را می‌شویند

 
 
 

 

 

مجلسی که با رانت شورای نگهبان و بیت رهبری تشکیل شده سیر و سلوک جالب و درعین حال قابل توجه را طی می کند. از یک طرف بتدریج برخی نمایندگان حاضر در این مجلس بتدریج حساب خود را از بقیه جدا کرده و سعی می کنند به مردم نزدیک شوند. یعنی به همان اکثریتی که در انتخابات مجلس شرکت نکردند. این رویداد، رویداد تعجب آوری نیست، زیرا هر اندازه که بحران در جامعه و تضادها در درون حکومت بیشتر شود، این جدائی ها عمیق تر و جدی تر خواهد شد. بویژه اگر شکاف در حاکمیت علنی شود. این همان شرایطی است که در سال 56 و 57 در مجلس شاهنشاهی هم پیش آمد و برخی از نمایندگان آخرین مجلس شاهنشاهی کم کم حساب خود را از "شاهنشاه آریامهر" جدا کردند و دهان به انتقاد از نظام و اوضاع کشور گشودند و همسوئی با مردمی که بتدریج به خیابانها می آمدند را آغاز کردند. سرآمد این نمایندگان "بنی احمد" نماینده تبریز در آن مجلس بود.

از سوی دیگر، سردار قالیباف که خود با کمترین آراء مردم تهران به مجلس برده و رئیس آن شده، جلسات مجلس را هر بار به بهانه ای غیر علنی اعلام میکند و بر غیر علنی شدن جلسات مجلس می افزاید و عملا صدای مجلس از رادیو قطع می شود و کسی درجریان نیست که در آن چه می گذرد. فعلا این غیر علنی کردن جلسات مجلس شامل آن جلساتی شده که در آن طرح هائی که مردم با آن مخالفند مطرح می شود. مثل طرح صیانت از فضای مجازی که نام مستعار "بستن اینترنت" و به قول رهبر جلوگیری از "ول" بودن اینترنت است! نمایندگانی که جرات نمی کنند این روزها، از بیم کتک خوردن از مردم به میان معترضان اصفهان و خوزستان و لرستان بروند، معترض غیر علنی بودن جلسات مجلس نیستند.

فعلا هر دو بر سر تصمیمات غیر علنی و در بی خبر گذاشتن مردم با هم اتفاق نظر دارند. مجلس و دولتی که اکثریت مردم در انتخاب آن نقشی نداشته اند، طبیعی است که به مردم هم پاسخگو نباشند و از روی سر آنها عمل کنند. آن مجلس انقلابی و این دولت انقلابی تر، دو دستی اند که یکدیگر را می شویند و بقول آن ضرب المثل شیرین فارسی " دیگ به دیگ میگه "روت سیا" سه پایه میگه "صلی علی"!. که البته همانطور که در مقدمه این یادداشت خواندید، این وضع قابل داوم نیست و با اوج گیری بحران و علنی شدن آشفتگی ها در دولت و مجلس و نظام، این دو نیز علیه هم خنجر خواهند کشید!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 نوامبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: