ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبان  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روی وبسایت شورای شهر تهران

آرزوی نابودی ج. اسلامی

37 میلیون لایک گرفت!

 
 
 

 

 

شورای جدید شهر تهران که انتخابات آن مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کنونی گزینشی و حداقل شرکت مردم در انتخابات آن تشکیل شده، اخیرا یک وبسایتی را راه اندازی کرد با نام "تهران من". دراین وبسایت قرار بود مردم آرزوی ها و انتظارات خود را بنویسند. قرار بود اجرای آن آرزو و انتظاری که بیشترین لایک را می آورد در دستور کار شورا و شهرداری قرار گیرد.

در همان آغاز راه اندازی این وبسایت، یکی از شهروندان نوشت که آرزوی سرنگونی جهموری اسلامی را دارد. وقتی لایک این آرزو به 37 میلیون رسید، دستور دادند بساط این وبسایت جمع شود و آرزو بی آرزو.

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران نیز دلیل بسته شدن این وبسایت را همین مسئله عنوان کرد و گفت که یکنفر نوشته بود "آرزوی نابودی حکومت جمهوری اسلامی را دارم" و این آرزو طی چند روز 37 میلیون لایک خورده بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  25 اکتبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: