ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبان  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

خون مردم در شیشه

شبکه های مافیائی

گام به گام قدرت را قبضه کرده اند

 
 
 

 

 در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، بانک های خصوصی مثل قارچ در سراسر ایران سبز شدند و ابتدا شدند رقیب "موسسات اعتباری" و سپس متحد یکدیگر. این دو نهاد مالی و پولی شیره جان مردم را کشیدند و سرانجام نیز تبدیل شدند به مهم ترین شبکه های مافیائی پول و قدرت. روحانی در 4 سال اول ریاست جمهوری و در ابتدای دوره دوم سعی کرد بساط این بانکها و موسسات اعتباری را جمع کند؛ اما دارای چنان قدرتی بودند که در جریان شورش سال 96 نزدیک بود بساط خود او را جمع کنند. طرح ادغام بانکها نیز در همین دوران مطرح شد و درهم شدن بانکهای سپاه و ارتش در یک بانک، به همان سبک دوران شاه، یعنی در بانک سپه آغاز شد اما این طرح هم سر زا رفت و تبدیل به طرحی ناقص العضو شد. حالا هم که سپاه سه قوه را دراختیار دارد و بجای ادغام بانکهای نظامی در یک بانک، کل مملکت ادغام شده در سپاه. دراین میان چند نهاد و کارتل اقتصادی هم دستشان در سفره این بانکهاست و یا بهتر است گفته شود که دست این بانکها در جیب مردم و این نهادهاست. از جمله ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، امپراطوری آستانقدس. یک سر تمام کشاکش های سیاسی که در مملکت شاهد هستیم، به همین سیستم بانکها و کارتل ها باز می گردد. شبکه های مافیائی وابسته به این سیستم بانکی- اقتصادی اجازه هیچ تحول اقتصادی و تغییر سیستم اقتصادی حاکم را نمی دهند و تردید نیست که اگر روزی؛ روزگاری شرایطی فراهم آید و سکاندار سیاسی کشور کس و یا کسانی شوند که این سیستم را بخواهند دگرگون کنند، موجی از انفجار و ترور و انواع حوادث تا حد جنگ داخلی در کشور آغاز خواهد شد. همین سیستم و شبکه اجازه نداد موسوی رئیس جمهور شود و موتور کودتائی شد که از داخل بیت رهبری فرماندهی شد. سعید لیلاز در همین گفتگوئی که می بینید و می شنوید، بی آنکه جرات کند مستقیم به قلب هدف بزند و به نکات بالا اشاره مستقیم کند، تقریبا و تلویحا همین نکات را می گوید که خواندید.

حجله دولت ابراهیم رئیسی را همین شبک های بانکی و مافیائی تا خیابان پاستور روی شانه حمل کردند و فرماندهان سپاه که یکی پس از دیگری در کابینه و استانداری ها رونمائی می شوند نیز زیر چتر همین مافیا پیش آمده اند و این تازه نوک کوه یخ است که از آب بیرون آمده است. پادوی دیگر آنها که چهره اپوزیسیون به خود گرفته، یعنی احمدی نژاد نیز در همین دایره حرکت می کند و ایمنی اش تضمین شده است. آنها که روحانی را سیبل مستقیم کرده بودند، بتدریج چشم و گوششان باز خواهد شد و خواهند فهمید که شبکه های مافیائی چگونه بر قوه مجریه و قوه مقننه تسلط یافت. مخفی ترین و جنایتکار ترین چهره های شکنجه و بازجوئی یکی پس از دیگری بزودی با اسامی مستعار رونمائی خواهند شد و مسئولیت های مهم را در هر سه قوه بدست خواهند گرفت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  25 اکتبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: