ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 مهر  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

خطاب به خوانندگان

یاری کنید، تا فانوس پیک نت

در امواج رویدادها خاموش نشود

 
 
 
 
 

 

در طول سه روز اخیر که پیک نت همزمان با تعطیلات 4 روزه منتشر نشد، دهها پیام دریافت کردیم که یا از سر دلتنگی برای این روزنت بود و یا از سر نگرانی. نگرانی از اینکه مبادا این فانوس دریائی، با صدائی متفاوت با تمام رسانه های داخل و خارج از کشور، در میان امواج خبرها و رویدادهائی که روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می شود خاموش شده باشد. خطاب به این هر دو گروه و دیگر خوانندگان ثابت قدم پیک نت برای چندمین بار می نویسیم که در ادامه دلتنگی ها و نگرانی ها، در اندیشه حفظ ما در میان این امواج باشید. حفظ ما نیز در گرو تامین هزینه ایست که انتشار پیک نت دارد. ما هیچ منبعی برای تامین مخارج خود نداریم، جز آبونمان شما و کمک هائی که خوانندگان می کنند و بخشی از هزینه ما را تامین می کنند. درخواست آبونمان، حق طبیعی یک رسانه مستقل است و حق طبیعی و خواست طبیعی تر یک رسانه از خوانندگانش. این که فضای مجازی قابل کنترل نیست و هرکس می تواند به آن ورود کند، یک واقعیت است، اما واقعیت بزرگتر احساس مسئولیت ما در برابر رسانه ایست که به ادامه حیاتش علاقمندیم و نبودنش را حتی برای چند روز نیز بر نمی تابیم. ما تصور نمی کنیم 10 دلار و یا 10 یورو برای استفاده ماهانه از پیک نت انتظار بزرگی باشد.

حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

IBAN : DE 31100700240459374500


pay pal : 

4peiknet@gmail.com


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 اکتبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: