ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 مهر  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نتیجه آلودگی های اقتصادی و سیاسی

مردم چه شناخت و نگاهی

به فرماندهان سپاه دارند؟

 
 
 

 

 

رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، مدعی هر خدمتی هم در جمهوری اسلامی باشند و هر ادعائی هم در باره قدرت نظامی و امنیت مرزها، عمق راهبردی و ایران را تبدیل به کشور اتمی کردن هم داشته باشند، برای مردمی که غرق در کمرشکن ترین بحران های اقتصادی و سیاسی اند، هیچیک از این ادعاها نه ملموس است و نه به چشم می آید و نه برای آنها نان و آب می شود. ضمن آن که هر از چند گاهی خطر حمله نظامی به ایران و یا برپائی یک جنگ توام با ویرانی را هم حدس می زنند و بازتاب آن را هم دربازار و در قیمت ها از "ارز" تا "ارزن" می بیننند. مردم برای رجز خوانی فرماندهان سپاه ارزش و اعتباری قائل نیستند، بویژه که در هر بحرانی و فشار امنیتی با انگشت اشاره سپاه را نشان میدهند و این خوفناک تر از بمب اتم برای یک نیروی نظامی است که نیازمند حمایت مردم است. سپاه، هر نمایشی هم که در شهرها و یا در مانورهای نظامی به نمایش در آورد، نمی تواند این ضعف خود را جبران کند زیرا مردم این نیروی نظامی را بختکی می بینند که روی جامعه افتاده است. رانت خواری و اختلاس، توام با زورگوئی را متوجه سپاه می دانند و کاری به این ادعا که آنها پاسدار انقلاب هستند نداشته و کوچکترین باوری به آن ندارند، زیرا به چشم خویش می بیننند که این سپاه پاسدار ضد آرمان های واقعی انقلاب 57 است. حتی در درون و در بدنه خود سپاه و احتمالا در میان خود فرماندهان سپاه نیز این یقین وجود دارد و در اولین چرخش سیاسی و یافتن امکانات، همگان از عمق به سطح آمدن آن را مشاهده خواهند کرد. حتی در جریان شیوع کرونا و کارشکنی هائی که برای واردات واکسن آن شد و یا ادعاهای مضحکی که درباره کشف دستگاه ویروس یاب و یا تولید واکسن کرونا کردند و جز تمسخر توام با خشم مردم چیزی از آن باقی نماند. برای یک نمونه از صدها نمونه، مصاحبه وزیر سابق آمورش و پرورش "فانی" را بشنوید که می گوید: سپاه انتظار دارد ما همه مدرسه ها را در اختیارش بگذاریم!

این یکی از همان انحصار طلبی نظامی است که رنگ و لعاب ایدئولژی اسلامی هم به آن زده اند.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 اکتبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: