ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 شهریور  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

طالبان طالبان است، چه شیعه و چه سنی

طالبان افغانستان

آینه را مقابل طالبان ایران گرفته!

 
 
 

 

 

به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ادامه همان روش هائی که 20 سال پیش در افغانستان اعمال کرده و موجی از نفرت را در میان مردم بوجود آورده بودند، راستگرایان مرتجع و حاکم در جمهوری اسلامی را از دو سو تحت فشار قرار داده است. یک سوی این فشار خطر خود طالبان در افغانستان علیه ایران است و فشار دیگر آینه ایست که طالبان در برابر راستگرایان و تاریک اندیشان ایران گرفته و مردم ایران هم درون آینه را می بینند و هم آینه گردان را. بقول علی مطهری آنچه طالبان بدون پرده پوشی در افغانستان آغاز کرده، در جمهوری اسلامی تاریک اندیشان طالبان اندیش پیاده کرده و پیش می برند. همین تاریک اندیشان بارها در دوران اخیر طالب پرده کشی میان دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه ها شده اند، از راه یافتن زنان و دختران به ورزشگاه ها جلوگیری می کنند، اسید به صورت دختران کم حجاب می پاشند، با دوچرخه سواری و موتور سواری دختران و زنان در ایران مخالفند، با وزیر شدن زنان مخالفند، زنان را خانه نشین می خواهند، اتوبوس ها را مردانه و زنانه کرده اند، تلویزیون را می خواهند حوزه علمیه قم کنند، همچنان که مهدکودک ها را می خواهند مکتب خانه کنند، آب دریا را می خواهند پرده کشی و آن را مردانه – زنانه کنند و....

مگر طالبان جزی این کرده و می خواهد بکند؟ اگر برای افغانستان بد است که هست، برای ایران هم بد است و نفرت انگیز.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  13 سپتامبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: