ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 شهریور  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

120 میلیون دوز

نقش معاون اول رئیسی

در پیش فروش واکسن برکت

 
 
 

 

 

محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی شده است. رئیسی برای آنکه زیاد در دست و پای مردم نباشد تا سپر بلا شده و کارت جانشینی اش بسوزد، مخبر را انداخته جلو و خودش وقف سفرهای تبلیغاتی کرده و حرف های کلی می زند و وعده های سر خرمن می دهد. حالا مشخص شده که محمد مخبر که در راس امپراطوری بنیاد فرمان امام قرار داشت، با زور و فشار حکومتی 120 میلیون دوز واکسن برکت تا شهریور به دولت روحانی پیش فروش کرده بود. همان واکسنی که کارآئی اش باندازه آب مقطر است و رهبر نیز به آن افتخار می کرد.

حالا یکی از نماینده های مجلس خبر داده وزارت بهداشت در همان ایامی که مخبر وعده داده 120 میلیون دوز واکسن را داده بود آن را پیش خرید و در واقع پیش فروش کرده بود .

اینها فساد حکومتی نیست؟ این فساد به قیمت جان نیم میلیون ایرانی تمام نشده؟ کسی نباید پاسخگو باشد؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  15 سپتامبر 2021

 
 

اشتراک گذاری: