ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 خرداد 1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شیخی که درکنار مردم ماند

روز گذشته به همتی رای داد

 
 
 

 

 این شیخ مهدی کروبی است. شیخی که نام او در تاریخ جمهوری اسلامی چنان می ماند که نام شماری از روحانیون آزادیخواه انقلاب مشروطه که در کنار مردم ماندند و نه محمدعلی شاه کودتاچی. او که خوب میداند در جمهوری اسلامی چه می گذرد، او که از نزدیکان بلافصل آیت الله خمینی بود و در دوران کوتاه زندانی شدن علی خامنه ای نیز تیمار دار او در زندان بود و سالهای ریاست بر مجلس پل واسطه بین رهبر و مجلس شده بود، در انتخابات 1400 در اوج سرگردانی اصلاح طلبان نه تنها از شرکت در انتخابات دفاع کرد و بلکه رای به عبدالناصر همتی را توصیه کرد و خود نیز روز گذشته رای به همتی و به لیست جمهوریت برای شورای شهر تهران نیز رای داد. صندوق رای را به خانه ای که محل حصرش هم هست بردند و او رای خود را به صندوق انداخت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  19 ژوئن 2021

 
 

اشتراک گذاری: