ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اردیبهشت 1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مجلس حداقلی، حامی شورای حداقلی

موریانه حجتیه (پایداری)

مشغول جویدن ریشه شوراهاست

 
 
 
 
 

 

مجلسی که خود با حداقل آراء مردم تشکیل شده و نمایندگانش استصوابی و حداقلی اند، قلع و قمع نمایندگان شوراها را توانستند سازمان بدهند تا شوراها نیز سرنوشت مجلس را پیدا کند. مجلسی که اکثریتش در اختیار پایداری ها (حجتیه و حجتیه اندیش) است و حالا شوراها را نیز وصله تن خود می خواهد بکند.

 ۱۰۰۰ نفر عضو فعلی شورای شهرها توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده اند.  در کلان شهر تهران بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت شده اند.

سخنگوی دولت روز گذشته گفت که ۳۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه ای نداشته اند. ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده‌اند.

این موضوع در یکی از جلسات دولت مورد بحث قرار گرفت. به نظر می رسد نتایج این نوع رد صلاحیت های گسترده موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود.

وزارت کشور در حال رایزنی با مدیران ارشد مجلس در این زمینه می باشد که امیداریم مجلس در خصوص عملکرد هیات نظارت تدبیری بیاندیشند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  5 مه  2021

 
 

اشتراک گذاری: