ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 فروردین 1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گزارشی که به نقل از واشگتن پست انتشار یافته

آیا ابعاد انفجار نطنز

در وسعتی است که ادعا شده؟

 
 
 

 

 

مطلب زیر به نقل از واشنگتن پست در فضای مجازی منتشر شده است. متاسفانه متن اصلی و لینک مطلب ضمیمه آن نیست تا تطبیق داده شود. اگر این ترجمه مطابقت کامل با اصل مطلب داشته باشد، علیرغم جنبه های اغراق آمیز آن که شبیه جنگ روانی هدایت شده توسط اسرائیل و یا برخی براندازان خارج از کشور در فضای مجاری است، مطلبی که اطلاع از آن بی فایده نیست.

به نقل از واشنگتن پست:

«براثرانفجارمهیب درسایت نطنز و دربخش سانتریفیوژهای پیشرفته و درحال گازگیری نظنز، این  سایت عملا تعطیل شده و تشعشعات رادیواکتیو شهرهای قم، کاشان، نطنز، فراهان، آشتیان و حتی تهران را آلوده کرده است.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  17 آوریل  2021

 
 

اشتراک گذاری: