ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 28 شهریور

قتل یک دختر جوان

توجه مردم را از مهم ترین

 خبرخارجی ایران دور کرد!

 
 
 

 

 

در گرماگرم عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای که در نوع خود،؛ شاید بزرگترین خبر خارجی ایران در چند ده سال اخیر بود، در داخل کشور قتل یک دختر جوان بنام "مهسا امینی" توسط واحد گشت ارشاد روی داد. این قتل تمام افکار عمومی جامعه را از خبرمهم خارجی که با آینده اقتصادی ایران و مردم در ارتباط است دور ساخته و متوجه این قتل کرد. در همان ساعات اولیه این قتل بیش از ۱۹۰  هزار توئیت در این رابطه در فضای مجازی منتشر شد و بیش از ۷.۵ میلیون بار لایک خورد و ۸۳۰ هزار بار به اشتراک گذاشته شد. حتی یک توئیت در ارتباط با آن خبر مهم خارجی منتشر نشد و فاجعه بارتر آنکه رسانه های داخلی نیز از کنار آن به آسانی گذشتند. در بدترین ارزیابی می توان حدس زد که دستهائی در درون حاکمیت، این قتل را ترتیب دادند تا افکار عمومی را از خبر مهم خارجی که در نوع خود یک دستآورد بزرگ بود منحرف کنند که موفق نیز شدند. در خوش بینانه ترین حالت نیز خشونت نهادینه شده درتمام ارگان های نظامی و غیر نظامی حکومت که آلوده به تحجر مذهبی است عامل این جنایت بود. چنان که در گذشته بوده و همان دست های پر قدرت درون حکومت مانع هرگونه پیگیری این نوع جنایات شده است. از قتل های زنجیره ای تا حمله به کوی دانشگاه برای فلج کردن دولت خاتمی تا کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی- کانادائی و دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان که درست شبیه قتل مهسا امینی بودند. اگر قاضی مرتضوی که متهم به قتل زهرا کاظمی بود محاکمه شد، عامل قتل مهسا امینی نیز محاکمه خواهد شد. چنین نشد و چنین نیز نخواهد شد تا ریشه های این نوع جنایات خشکانده شود. درکنار ادامه تسلط مافیاهای اقتصادی بر کشور، این نوع رویدادهای اجتماعی- حکومتی نیز اهرم دیگری خواهد شد بر سر راه سیاست خارجی مثبت و مترقی و آن را خواهد بلعید. نظام بر سر یک دوراهی است. یا در سیاست های اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور تجدید نظر کرده و طرحی نو در خواهد انداخت و یا باید خود را آماده شکست در سیاست خارجی کند و تسلیم امریکا شود، چرا که هر سیاست خارجی مثبت و مترقی وقتی از حمایت و آگاهی مردم در داخل کشور برخوردار نباشد محکوم به شکست است. نمی توان جامعه را به دو نیمه خودی و غیر خودی و مکتبی و غیر مکتبی تقسیم کرد وانتظار حمایت از دستآوردهای سیاست خارجی را داشت. نمی توان حامی و برگمار کننده امام جمعه های مرتجعی نظیر دو امام جمعه اصفهان و مشهد بود که آشکارا از تریبون های نماز جمعه و بعنوان مقابله با بد حجابی زیر بنای فجایعی نظیر قتل مهسا امینی و اسید پاشی و دهها فاجعه دیگر را فراهم می سازند بود و سیاست گردش به شرق را پیش برد. نمی توان دست مافیاهای اقتصادی را برای غارت کشور باز گذاشت و حامیان آنها در دل حاکمیت و نظام را حمایت کرد و آنگاه امید به قراردادهای استراتژیک با چین و روسیه برای مقابله با تحریم ها و فشارهای نظامی امریکا برای زیر ساخت های صنعتی و مدرن ایران را داشت. نزدیک به 3 سال پیش آیت الله خوئینی ها در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که باید در سیاست های 3 دهه گذشته تجدید نظر کرد! اما این توصیه مهم و محترمانه نه تنها با سکوت روبرو شد بلکه در روزنامه هایئ نظیر کیهان به نویسنده آن نیز حملات تبلیغاتی شد!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: