ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سخنان غافلگیر کننده رئیس جمهور مکزیک

ناتو عملا در جنگ اوکراین

ورود کرده و عمل می کند!

 
 
 

 

 

"وبرادور" رئیس جمهور مکزیک در یک سخنرانی غافلگیر کننده، به سیاست های امریکا در ارتباط با اوکراین انتقاد کرد. او گفت:

"چطور است که ناتو از یک سو عضویت اوکراین در این ائتلاف را رد می کند و از سوی دیگر به این کشور اسلحه منتقل می کند و روسیه را تحریم می کند؟ این اقدامات تنها درگیری را تشدید می کند، بر رنج قربانیان و پناهندگان می افزاید، کمبود غذا و انرژی را گسترش میدهد و تورم جهانی را شدت می بخشد.  اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان با این اقدامات مخالف است. قدرت های بزرگ آشکارا یا به طور ضمنی خود را در مواجهه با درگیری در اوکراین تنها برای خدمت به منافع هژمونیک خود قرار می دهند.  بنابراین، نمی توان شک کرد که این جنگ، اگرچه انحرافی و باورنکردنی به نظر می رسد، اما منافع صنعت جنگ را تامین می کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: