ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روی فیسبوک راه توده

5 مطالبی که فیسبوک آنها را

هرزنامه تشخیص داد و حذف کرد

 
 
 

 

 

فیسبوک در یک اقدام بدیع و نوظهور، پنج مطلب راه توده 850 را که در سایت و در تلگرام  این نشریه منشتر شده را حذف کرد. پس از چند بار تکرار بارگذاری این 5 مطلب، این توضیح فیسبوک روی صفحه فیسبوک راه توده ظاهر شد که فورا از آن عکس گرفتیم. طبق این توضیح و در مقایسه مطالب راه توده شماره 850 روی تلگرام وسایت این نشریه و کنترل مطالب همین شماره روی فیسبوک راه توده متوجه شدیم که مطالب زیر را فیسبوک هرزنامه تشخیص داده و خودسرانه آن را حذف کرده است:

1-  خاطرات رفیقدوست؛

2-  ۷۷ درصد مردم آلمان با ادامه جنگ اوکراین مخالفند؛

3-  کاخ سفید مروج جهانی حقوق بشر است؟

4-  آخرین گفتگو با برجسته ترین روزنامه نگار آلمانی (اروپا هنوز نتوانسته دور اندیشی پوتین را درک کند)

5-  7 هزار مزدور خارجی برای جنگ با روسیه به اوکراین فرستاده شدند.

چهار مطلبی که فیسبوک آن را از روی فیسبوک راه توده حذف کرده در ارتباط با جنگ اوکراین و امریکا بوده و یک مطلب هم بخشی از گفتگو با رفیقدوست که لابد در آن هم مطلبی یافته اند که انتشار آن را با سیاست خود همنوا تشخیص نداده اند و یا با دیدن لباس سپاه بر تن رفیقدوست فکر کرده اند او هم یکی از ژنرال های ارتش روسیه در اوکراین است!

اینست آن دمکراسی و دنیای آزاد انتشار اخبار در غرب که هنوز بسیاری از ایرانیان آن را گهواره آزادی و تبادل اطلاعات می دانند. کسانی که از دوران "مک کارتیسم" در امریکا اطلاع دارند، میتوانند بازگشت آن دوران را نه تنها در امریکا بلکه در تمام غرب حدس بزنند.

ما امیدواریم همین توضیح را هم فیسبوک خودسرانه روی فیسبوک راه توده نیآمده و آن را حذف نکند! از آنجا که این بیم می رود، توضیح بالا را در  اختیار پیک نت برای انتشار آن نیز قرار دادیم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: