ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۸ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 8 مرداد

امریکا و اسرائیل

در تله اتمی جمهوری اسلامی

 
 
 

 

 

امریکا، بخوبی فهمیده که در تله اتمی جمهوری اسلامی افتاده و میان دو سنگ اسرائیل و ایران بر سر فعالیت اتمی ایران نه راه پس دارد و نه راه پیش! نه می تواند و نه می خواهد به روی فعالیت های اتمی ایران چشم خود را ببندد و در آینده با جمهوری اسلامی اتمی پشت میز مذاکره بنشیند و نه راه حلی برای قبول ایران اتمی دارد. در این میان اسرائیل هم مدام تهدید می کند. تهدیدی که توپ تو خالی است و درصورت حمله نظامی به ایران، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان. تمام محاسبات حمله به ایران در یک چشم بهم زدن نقش برآب می شود، نه فقط بدلیل واکنش نظامی ایران و طرفداران منطقه ای آن که پشت مرز اسرائیل کمین کرده اند، بلکه احساسات عمیق ملی که در ایرانیان نهادینه است و در صورت چنین حمله ای، همه مخالفت ها با جمهوری اسلامی را می گذارند برای آینده و به مقابله با مهاجم به میدان می روند. بویژه که فعلا جمهوری اسلامی پشت جبهه خود را در پیوند با روسیه و چین هم تقویت کرده است. ائتلاف میان روشنفکران غربگرای حکومتی و غیرحکومتی و روحانیت ارتجاعی علیه سیاست خارجی کشور نیز نمیتواند پایدار بماند. مرتجعین مخالف سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی روی حجاب و موسیقی و یک سلسله اقدامات واپسگرایانه سرمایه گذاری کرده اند و برخی روشنفکران غرب گرای حکومتی با همین مانورهای مرتجعین مذهبی بعنوان مخالف مشروط بازی سیاسی می کنند به این امید که آراء مردم را جلب کنند.

اگر ایران بتواند از مزیت پیشگامی خود در مناسبات با چین و روسیه و اتحادیه بریکس و پیمان شانگهای و اوراسیا در عرصه اقتصادی بهره گیرد، شرایط داخلی می تواند بسرعت رو به بهبودی بگذارد و در مردم امید ایجاد کند و امکان پشتیبانی ملی از سمتگیری سیاست خارجی و فعالیت های اتمی را فراهم کند. در انصورت هیچ نیازی به بازداشت مخالفان این روند وجود ندارد چرا که آنها خود در میان مردم منزوی می شوند و اتفاقا باید به آنها میدان داد که نظرات خود را بیان کنند و منزوی شوند.

فشار و جنجال بر روی حجاب ضلع دیگر این مخالفت با سیاست خارجی کشور است که روحانیت ارتجاعی که پایگاه نیرومندی در حکومت دارد بانی و مبتکر آن است. اگر غربگرایان حکومت را به زیر پا گذاشتن اصل نه شرقی، نه غربی متهم می کنند، روحانیت ارتجاعی ادعای زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن اصول اسلامی را دارد که بنظر آنان باید احیا شود و باصطلاح "قرآن" از سر سرنیزه پائین آورده شود! اینکه تلویویون ایران در روزهای اخیر بطور مکرر سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت عدم سختگیری و فشار بر حجاب را پخش می کند هم نشان نوعی درک این وضع است، هم نشان ناتوانی از مقابله جدی با آن. این در عین حال نشان می دهد که در واقع سیاست خارجی کنونی ایران را وادار خواهد کرد تکلیف خود را با بسیاری از مسائل و از جمله روحانیت ارتجاعی مشخص کند.

چنانکه میدانیم اصول اسلامی با تفسیر ارتجاعی از یکسو و سیاست نه شرقی، نه غربی از سوی دیگر دو پایه محکم ارتجاع در ایران در چهل سال گذشته بوده است. انقلاب ایران به تکیه بر این دو پایه به انحراف کشیده شد و به مرداب کنونی ختم شد. با تکیه بر اصول اسلامی جبهه متحد داخلی طرفدار انقلاب در هم شکسته و سیاست ویرانگر خودی و ناخودی به کشور تحمیل شد. اصل نه شرقی، نه غربی نیز جبهه جهانی هوادار انقلاب را مورد حمله قرار داد. نتیجه این شد که انقلاب ایران هم از پشتیبانی داخلی محروم شد و هم از پشتیبانی جهانی. اکنون نیز دو جریان روحانیت ارتجاعی و روشنفکران و شیفتگان غرب در ایران با اتکا به همین دو اصل می خواهند جریان چهل ساله را ادامه داده و کشور را بکشانند به سمت انحطاط و مانع از هر گونه تغییر مثبتی شوند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: