ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۶ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سر نخ ها را کور کردند!

3 ترور طی سه هفته

 و انگیزه های پنهان آن

 
 

 

 

مرگ در خانه و سقوط از بالکن خانه، سرنوشتی بود که برای یک سرهنگ دیگر سپاه بنام علی اسماعیلی رقم زده شد. سپاه مرگ او را خودکشی اعلام کرد. سناریوئی بسیار شبیه قتل قاضی منصوری در بخارست پایتخت کشور رومانی. کدام عقل سلیمی باور می کند که یک سرهنگ سپاه برای خودکشی از سلاحی که همیشه همراه داشته استفاده نکند و خود را بالکن خانه به پائین پرت کند تا دست و پایش بشکند؟

متعاقب سرنوشتی که برای سرهنگ علی اسماعیلی رقم زده شد، یک مهندس جوان و متخصص امور موشکی و پهپادی بنام "ایوب انتظاری" نیز در شهر یزد در یک مهمانی چنان مسموم شد که راه نجات نداشت و تا رسیدن به خانه فوت کرد. او را به یک مهمانی دعوت کردند و در همان مهمانی کلکش را کندند. میزبان هم ناپدید شد.

پیش از اینها سرهنگ صیاد خدائی در مقابل خانه اش به ضرب گلوله دو موتور سوار کشته شد. او که یک سرهنگ ناشناخته سپاه قدس بود، بدقت شناسائی شده و ترور شد. حتی شایع است که او را از سوریه به تهران فراخوانده بودند تا با درجه سرتیپ دومی جانشین قاآنی فرمانده کنونی سپاه قدس شود. او که به زبانهای ترکی، عربی و کردی مسلط بود، شاید پس از مدتی جانشین قاسم سلیمانی فرمانده ترور شده این سپاه می شد، اما در نیمه راه رسیدن به این پست و مقام ها ترور شد.

به این ترتیب، پس از ترور صیاد خدائی، ما با دو مرگ مشکوک و یا ترور روبرو هستیم. مرگ یا ترور سرهنگ علی اسماعیلی و پرت شدن جسدش از بالکن خانه و سپس مرگ براثر مسمومیت مهندس موشکی ایوب انتظاری.

این که عوامل نفوذی اسرائیل در ترورها نقش دارند، آشکار است، اما این نقش تنها هدایت کننده غیر مستقیم است و اجرا کننده از درون خود سپاه است. باحتمال قریب به یقین، قتل سرهنگ اسماعیلی و مسمومیت مهندس انتظاری نه برای انتقام گرفتن از آنها بدلیل نقش داشتن در ترور سرهنگ صیاد خدائی، بلکه برای کور کردن شناسائی شبکه انجام شده است. کدام سازمان اطلاعاتی احمقی فردی را به این دلیل می کشد که در ترور یک فرمانده دیگر نقش داشته؟ تخلیه اطلاعاتی و شناسائی زیر مجموعه بسیار مهم تر از انتقام است.

بنابراین، عوامل نفوذی اسرائیل متوجه شده اند که یکی از سرنخ ها لوُ رفته و به همین دلیل حذف او برای کور کردن و نجات بقیه ضرورت یافته است. شاید هم خود شبکه مجری ترور سرهنگ صیاد خدائی به این نتیجه رسیده و آن را عملی کرده است تا خود در مصونیت باقی بماند. دلیل مسمومیت و در واقع ترور آن مهندس جوان موشکی و پهپادی را نیز در همین ارتباط باید دید. نه این که اسرائیل خواسته ایران را از یک مهندس موشکی محروم کند! اختلافات درونی و رقابت های داخلی در سپاه و سپاه قدس نیز در این ماجراها نقش آفرین است.

عکس ها: سرهنگ صیاد خدائی، سرهنگ علی اسماعیلی و مهندس ایوب انتظاری

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۶ ژوئن ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: