ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیوند طبیعی دو دولت لهستان و اوکراین

ایدئولوژی نازیسم

بر دولت لهستان حاکم است

 
 
 

 

 

دولت لهستان نزدیک ترین متحد فاشیست های اوکراین است و این امکان که در ادامه شکست های ارتش اوکراین، برای حفظ پایگاه فاشیست ها در اوکراین، با کمک ناتو بخشی از خاک اوکراین را اشغال کند زیاد است. این سخنرانی نخست وزیر لهستان که در دیلی تلگرام انگلستان منتشر شده و با اعتراض روسیه همراه شده، بیانگر همین پیوند است:

روسیه سرطانی است که کل اروپا را تهدید می کند. حمایت از دولت اوکراین کافی نیست و ما باید روسیه را ریشه کن کنیم.

سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به این اظهار نظر نخست وزیر لهستان گفت:

سخنان موراویسکی (نخست وزیر لهستان) عملا دعوت مستقیم به نسل کشی است، اما سازمان های حقوق بشر غربی به هیچ وجه نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. اکنون مشخص می شود که چرا پس از جنگ جهانی اول، ورشو خواستار آن شد که مستعمرات سابق قیصر آلمان در آفریقا برای استثمار بیشتر از جمعیت سیاه پوست در اختیار لهستان قرار گیرد. چرا در جنگ شوروی و لهستان در سال 1920 ده ها هزار سرباز ارتش سرخ در اسارت لهستان تا حد مرگ شکنجه شدند. چرا در 1918-1935 در لهستان تخریب کلیساهای ارتدکس آغاز شد.

موراویسکی روسیه را با فاشیسم مقایسه کرد. آیا او فراموش کرده است که لهستان چه اتحادی با هیتلر داشت و چه نقشی در کشتار یهودیان؟ آیا بزرگترین کوره ها و اردوگاه های مرگ هیتلر در لهستان نبود؟ در طول جنگ داخلی اسپانیا، سرویس های مخفی لهستان با سرویس های ویژه ایتالیای فاشیست همکاری نمی کردند؟ در طول سال های اشغال آلمان، لهستانی ها واحد کمکی در خدمت نازی ها برای جمع آوری یهودیان تشکیل ندادند؟ تاریخ جنگ دوم فراموش نمی کند که هسته های ارتش به طور دوره ای با فرماندهان واحدهای نازی برای حمله مشترک به ارتش سرخ وارد مذاکره شدند. لهستان هنوز نمی تواند از بقایای ایدئولوژی فاشیستی خلاص شود. سخنان موراویسکی گواه این امر است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۶ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: