ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 31 اردیبهشت

جهان با جنگ اوکراین

پوست خواهد انداخت!

 
 
 

 

 

جنگ اوکراین که در ابتدا به ابعاد آن مردم توجه نکرده بودند، حالا کم کم آشکار شده که جنگی است میان ناتو به رهبری امریکا برای دفاع از برتری جهانی سرمایه داری مهاجم از یکسو، و چند قدرت اقتصادی و نظامی جهان برای به این برتری می خواهند پایان بدهند. امریکا و ناتو نمی خواهند بپذیرند که توازن قدرت جهانی تغییر کرده و دیگر آن توازن پس از فروپاشی اتحاد شوروی وجود ندارد. روسیه بعنوان یک قدرت نظامی ظهور کرده و چین قدرت اقتصادی جهان است. دلار دیگر اعتبار چند ده ساله خود را ندارد و بتدریج تبدیل شده به کاغذی که فعلا چاپ می شود و در جهان پخش. فریبکاری رسانه های غربی نیز که بر افکار عمومی جهان حکومت میکردند نیز زیر تاثیر فضای مجازی بتدریج رنگ باخته و بیشتر نیز رنگ خواهد باخت. امریکا دیگر نمی تواند آمار 40 میلیون زیر خط فقر کشور را پنهان کند، ناامنی عمومی با مسلح شدن فردی به امری رایج تبدیل شده و حادثه حمله به کنگره امریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان داد که در یک چرخش ناگهانی جنگ داخلی میتواند در امریکا آغاز شود. از دل این کشاکش رو به اوجی که در برابر خود داریم، جهان می رود برای توازنی جدید، قوانین نوین، سازوکارهای بین المللی جایگزین و دهها پدیده دیگر. خیز و نیم خیزهائی که برای خاتمه جنگ در اوکراین از سوی غرب برداشته می شود و بازتاب آن را در مذاکرات اتمی ایران هم شاهدیم، تاکنون تلاشی بوده نیمه کاره برای متوقف کردن این روند، زیرا غرب از نتایج پایانی آن وحشت دارد.

جبهه بندی هائی که درحال تکامل است، دوران جنگ دوم جهانی را به یاد می آورد و میدانیم که پس از جنگ دوم جهانی بود که سازوکار نوین بین المللی شکل گرفت و سرانجام جهان تبدیل شد به دو قطب شرق و غرب. این قطب بندی حالا اشکال دیگری به خود گرفته است و آنها که تصور می کنند 30 سال زمان زیادی است، زمان را با عمر خود می اندیشند نه با عمر تاریخ. امریکا و سرمایه داری جهان با چنگ و دندان می خواهند از آقائی و غارت جهان دفاع کنند، درحالیکه در درون خود نیز گرفتار تضادهای اقتصادی و اجتماعی شده اند. دربرابر، جبهه ای تشکیل شده که فعلا شاخص ترین کشورهای عضو آن چین، روسیه و هند هستند و اخیرا در رسانه های غربی از ایران نیز درکنار چین، روسیه و هند نام می برند. این که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی نفرت انگیز است، تغییری در موقعیتی که غرب برای ایران در کنار سه قدرت دیگر قائل هستند تاثیر ندارد، مهم ترین چالش کنونی درایران حل تضاد میان سیاست داخلی و خارجی است. در سیاست خارجی ایران درکنار هند، روسیه وچین است، عضو بریکس است، عضو پیمان شانگهای است و تبدیل به یک قدرت نظامی انکار ناپذیر شده، اما در داخل کشور با نارضائی عمومی روبروست. هم اقتصادی و هم اجتماعی. این تضاد نمی تواند ادامه یابد و سرانجام یکی از آنها باید در برابر دیگر تسلیم شود. یا مافیاها و الیکارش های داخلی سیاست خارجی را به مسلخ خواهند برد و یا برعکس، سیاست خارجی برای ادامه خود چاره ای ندارد جز مقابله بی پروا و آشکار با مافیاها و الیکارش ها و درانداختن طرح نوین اقتصادی و اجتماعی. نمی تواند در داخل کشور غارت و ارتجاع مذهبی حاکم باشد و روز به روز صف ناراضیان را طویل تر و فشرده ترشود و آنگاه بتوان در آن جبهه جهانی قرار داشت که در برابر ناتو، امریکا و سرمایه داری مهاجم و غارتگر جهانی است. تمام هوشیاری سیاسی در درک همین تضاد و کمک به حل تضاد داخلی به سود تضاد خارجی نهفته است. شاید بتدریج واقعیات و انگیزه های جنگ اوکراین این هوشیاری را موجب شود. در خود حکومت و بویژه مدافعان سیاست خارجی کنونی نیز هیچ گریزی نیست مگر حل همین تضاد. این تضاد با سرکوب مردم ناراضی و بگیر و بندهای امنیتی مردم حل نخواهد شد، بلکه با تغییر ساختار اقتصادی کشور و قطع انگشتان مافیاها و الیکارش ها از اقتصادی کشور حل می شود. این گره را اگر حکومت نتواند با انگشت باز کند، ای بسا باز کردن آن به جنگ داخلی برای حل نهائی همین تضاد بکشد و فرو رفتن ایران در گردابی که معلوم نیست چگونه از درون آن بیرون خواهد آمد.

آنها که برای قبول جبهه بندی های نوین جهانی هنوز در تردید هستند به این آخرین اظهار نظر رئیس جمهور چین توجه کنند: «شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت: کشورهای عضو بریکس باید تلاش هایشان را هماهنگ کنند تا با برتری طلبی، سیاست قدرت و تقابل بلوک ها مقابله کنند.»

(بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی است و ایران نیز عضو ناظر آن شده است.)

در کنار بریکس، ما پیمان شانگهای را داریم که شمار اعضای آن وسیع تر از بریکس است. درهمین جبهه، این بخش از سخنان لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در اجلاس هفته گذشته کشورهای مشترک المنافع را باید جدی گرفت که خطاب به بقیه اعضای اجلاس گفت: «شما باندازه کافی در عملیات ویژه روسیه در اوکراین وارد عمل نشده و خطر را هنوز متوجه نیستید>»

درباره ایران هم تنها می توان اشاره به سفر سرلشگر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح به تاجیکستان و تولید پهپادهای ایرانی در تاجیکستان کرد و عهد و پیمان نظامی که میان دو کشور تنظیم شد.

ما تنها نمونه هائی را نوشتیم تا توجه بیشتر خوانندگان خود را به عمق رویدادها جلب کنیم. امیدواریم بجای پیام هائی که اغلب از کم اطلاعی و روسیه ستیزی متاثر از مخالفت با جمهوری اسلامی است به جزئیات بیشتری بیاندیشیم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۱ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: