ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۴ بهمن ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
  نتایج جنگ ناتو در اوکراین هنوز در راه است
ادامه اعتراض کشاورزان لهستان
اعتراض کارمندان حمل و نقل پاریس

 

 
 

 

 

 

اتحادیه سراسری کشاورزان لهستان به موجب اعتراضات کشاورزان در سراسر اروپا پیوست و خواستار خروج اتحادیه اروپا از معاهده سبز اروپا شد. آنها خواهان اعمال تعرفه بر غلاتی هستند که از اوکراین وارد می شود.
معاون وزارت کشاورزی لهستان نیز در تائید و حمایت از اعتراض کشاورزان گفت: نه تنها در لهستان، بلکه در سراسر اروپا، کل جامعه اروپایی را بیدار می کنند و این کار بزرگی است که انجام می دهند. کشاورزان اولین کسانی بودند، که چندین سال پیش گفتند که قرارداد سبز یا باز کردن مرز با اوکراین پایانی برای کشاورزی ما خواهد بود. من دقیقاً همین نظر را دارم.
در فرانسه نیز اعتراض کشاورزان همچنان ادامه دارد و همزمان آن، روز گذشته کارمندان سازمان حمل و نقل پاریس در اعتراض به حقوق دریافتی خود به دفتر این سازمان در پاریس هجوم بردند و خواستار افزایش 300 یورویی حقوق خود شدند.
نتایج جنگ ناتو با روسیه در اوکراین هنوز در راه است!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۳ فوریه ۲۰۲۴

 
 

اشتراک گذاری: