ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۶ آذر ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در سیاست خارجی

اختلاف نظر فرماندهان سپاه

با دولت در سیاست خارجی

 
 
 

 

 

در ایران گفته می شود که میان سپاه و بویژه سپاه قدس که بخش برون مرزی سپاه است، با وزارت خارجه دولت رئیسی که عبداللهیان وزیر آنست، پاره ای اختلاف نظرها پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با امریکا و آنچه در غزه می گذرد بوجود آمده است.

ظاهرا دولت رئیسی سرگرم برخی مانورها روی تیغه تیز شمشیر امریکاست تا بلکه از بار تحریم ها بکاهد و پولهای بلوکه شده ایران را از چنگ آن کشور در آورد.

نشانه هائی درباره این اختلاف نظر آشکار شده است که شاید مهم ترین آن، غیبت رئیسی و وزیر خارجه اش در اجلاس یک جاده یک کمر بند در پکن باشد که سران بسیاری از کشورها و از جمله سران کشورهای عضو سازمان بریکس در آن حضور داشتند و از جانب ایران شهردار تهران به آن اعزام شده بود که نه مقام دولتی است و نه در قد و قامت مذاکره با رهبران کشورهائی مانند چین و روسیه در آن اجلاس. گویا آن غیبت با هدف جلب رضایت امریکا برای آزادی پولهای ایران صورت گرفت. رضایتی که جلب نشد و امریکا به این مفتی دست از سر ایران برنخواهد داشت زیرا آنچه امریکا را راضی می کند جدا شدن کامل ایران از روسیه و چین و سازمان هائی مانند بریکس و پیمان شانکهای و پرهیز از اتحادیه اوروآسیا است که این تازه مقدمه گام های بلندتری به عقب برای تسلیم کامل است. از جمله تسلیم اتمی و موشکی و پهپادی و عقب نشینی از حضور در سوریه و عراق و یمن و لبنان.

شواهد موجود نشان میدهد که فرماندهان اصلی سپاه با این مانورها موافق نیستند و شاید رده های پائین تر فرماندهان سپاه خواهان واکنش های تند تری در برابر این مانورهای دولت رئیسی باشند.

نامه فرمانده سپاه قدس در ارتباط با جنگ غزه که رویکردی بکلی متفاوت با رویکرد وزیرخارجه دولت رئیسی داشت و بدنبال آن سخنرانی فرمانده سپاه که آن نیز علیرغم ناتوانی فرمانده سپاه برای سخنرانی، شباهت بسیاری به نامه فرمانده سپاه قدس داشت. دو نمونه ای زاویه موجود بین فرماندهان سپاه و دولت رئیسی است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: