ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳ مهر ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

هدیه کانادا به زلنسکی

حضور یک نازیست اوکراینی

در ۹۸ سالگی در پارلمان کانادا

 
 
 

 

 

کانادا در جریان سفر زلنسکی به آن کشور، برای وی یک هدیه "رو" کرد. این هدیه یک سرباز فاشیست اوکرائینی در دوران سلطه آلمان هیتلری بر اوکراین و تشکیل دولت طرفدار آلمان با افکار و روش های مشابه نازی های آلمان در اوکراین بود که اکنون به ۹۸ سالگی رسیده و در کانادا زندگی می کند. رهبری دولتی که نازی های اوکراین پس از تسلط هیتلر بر اوکراین تشکیل دادند "باندرا" نام داشت و امروز طرفداران "باندرا" در ارتش اوکراین دست بالا را دارند و در جنایاتی که طی ۱۵ سال در شرق اوکراین (منطقه دنباس) آنجام شد و از جمله آتش زدن مرکز سندیکائی در اودسا که شماری از کارگران در آن سوختند بدست همین نازی ها انجام شد. آنها اکنون دو هنگ مستقل نظامی دراوکراین دارند.

 ارتش اوکراین که پس از سقوط اوکراین به دامن هیتلر پا به پای ارتش آلمان، مانند ارتش های دولت های نازیست فرانسه و بسیاری از کشورهایی کوچک اروپائی که در جنگ دوم، هیتلر آنها را فتح کرد، در روسیه برای هیتلر جنگیدند. و اکنون یک عضو ۹۸  ساله ارتش نازی های اوکراین در پارلمان کانادا بعنوان کهنه سرباز اوکراینی رونمائی شد و غم انگیز آن که نمایندگان پارلمان آلمان به پا خاسته و او را تشویق کردند. او "یاروسلاو هونکا" نام  دارد و در لشکر ۱۴ "وافن SS." نازی ها اوکراینی پیوسته به ارتش هیتلر علیه مردم شوروی جنگیده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: