ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

11 شهریور ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بر خلاف تبلیغات اتاق بازرگانی

با هیچ چسب و سریشی

برجام به بریکس نمی چسبد!

 
 
 
 
 

  

اتاق بازرگانی که زیر میزی و روی میزی با سیاست نگاه به شرق مخالف است و رسانه های داخلی را مثل پیاده نظام خود برای این مخالفت به خط کرده، (نگاه کنید به سانسور سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در عنوان اول امروز پیک نت)، پس از عضویت ایران در بریکس مدعی شده:

 

«پیوستن موفق ایران به دو پیمان ضدغربی شانگهای و بریکس (هرگز این دو پیمان نه ماهیت ضد غربی دارند و نه مدعی ضدیت با غرب هستند بلکه خواهان خاتمه هژمونی امریکا بر جهان و نظم نوین و چند قطبی جهان هستند- پیک نت) در حالی است که کشورهای عضو این دو پیمان بر اهمیت حفظ و احیای موثر برجام تاکید داشتند.

برجام آخرین گره ها برای پیوستن ایران به بریکس و شانگهای را برداشت. حالا و با برداشتن سه گام برای تنش زدایی در روابط خارجی، نباید برجام را در تقابل دو پیمان شانگهای و بریکس قرار داد. بلکه برجام در امتداد این دو پیمان، برای راهبرد رفع تحریم های ایران از مسیر دیپلماسی قرار دارد. موضوعی که توجه به آن از سوی دولت سیزدهم، می تواند از منازعات داخلی کاسته و با پیگیری مذاکرات احیای برجام، ظرفیت بالقوه شانگهای و بریکس را به فعلیت برساند.»

با یک خروار سریش هم نمی توان بریکس و برجام را اینگونه که "خبر آنلاین" سعی کرده به هم بچسباند به یکدیگر چسباند. همه درد پنهان در این نوع خبر رسانی و تفسیر نویسی آنست که با امریکا بر سر میز مذاکره برای سازش بنشینید تا امریکا تحریم ها را لغو کند و پشت اتاق بازرگانی خالی نشود!

رک و پوست کنده و "لرُی" (صریح و بی پیرایه گفتن) مسئله همین است. 


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  2 سپتامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: