ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

11 شهریور ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اطلاعیه نوظهور وزارت دفاع

کشف قطعاتی، که یک جائی

توسط یک کسی خریده شده بود!

 
 
 
 

 

 سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع  که از چند روز پیش یک شو تبلیغاتی در ارتباط با یک کشف امنیتی راه انداخته بود، سرانجام این کشف را اعلام کرد. چیزی شبیه همان ضرب المثل معروف ایرانی که "کوه موش زائید"

این سازمان با صدور یک بیانیه بلند بالای تبلیغاتی و ستایش از کشفیات خود، اعلام کرد که یک قطعاتی را به وزارت دفاع فروخته بودند که مشکوک بود و سازمان مذکور آن را کشف کرد!

همه بیانیه سازمان مذکور را که تکان بدهید و شعارها و خود ستائی های نهفته در آن را غربال کنید، این خبر از آن در می آید:

«شبکه‌ای قصد داشت با همکاری برخی عوامل نفوذی، قطعاتی معیوب را برای بکارگیری در تولید موشک‌های پیشرفته در صنایع موشکی وزارت دفاع به چرخه تولید وارد کند، که در تور اطلاعاتی افتاد و متلاشی شد. این شبکه با هدایت مستقیم سازمان موساد اسرائیل قصد داشت قطعه تجهیز شده، به ابزاری انفجاری را به خطوط صنعتی وارد کند. افسران خارجی و عوامل داخلی شبکه شناسایی و در چتر اطلاعاتی قرار گرفتند. »

درهیچ کجای این اطلاعیه پر ستایش از خود معلوم نشده که قطعات چه قطعاتی بوده؟ از کدام کشور خریداری شده بود؟ و اساسا ایران که مدعی تولید قطعات موشکی در داخل کشور است، چرا و چه قطعه ای را از خارج خریده بود؟ افسران خارجی در این میان کیستند و کجائی اند و عوامل داخلی چه کسانی بوده اند؟ خریداران قطعات موشکی عواملی غیر از کارکنان از فیلترهای امنیتی گذشته صنایع نظامی بوده اند؟

اگر اطلاعیه را برای موساد منتشر کرده اید، که خبُ این نوع اقدامات و ادعاها در همه کشورهای مرسوم است، اما اگر برای آگاهی مردم اطلاعیه داده اید، بجای آن همه خودستائی همین ابهامات را حل می کردید که به آن اشاره کردیم


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  2 سپتامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: