ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

18 شهریور ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین

جاده ای که از دوران ساسانی

ایران و چین را به هم وصل کرده

 
 
 
 

  

فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین:

«در دوره ساسانی ارتباط فرهنگی و تجاری عمیقی بین ایران و چین وجود داشته و این ارتباط با وجود جاده ابریشم میسر شده بود.  امروز هم می‌توان با تعریف دوباره نقش ایران در پروژه بین‌المللی کمربند و راه، آن رابطه و نقش تاریخی و ریشه‌دار را احیا کرد.  جاده ابریشم کهن بین کشورهای شرق و غرب پلی زده بود و نقش مهمی در مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بازی می‌کرد.  نقش ژئوپلیتیک ایران با امکان دسترسی کوتاه، مستقیم و امن به آب‌های خلیج فارس را نمی‌توان نادیده گرفت. این ظرفیت برای تمام کشورهای منطقه و چین وجود دارد.

 می‌توان پیش‌بینی کرد که پروژه کمربند راه که احیاکننده جاده ابریشم است تنها جنبه اقتصادی نخواهد داشت و پلی بین فرهنگ شرق و غرب خواهد بود.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  9 سپتامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: