ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۶ شهریور ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زنان ایران زیر چادر

و روسری جای نمی گیرند!

 
 
 

 

 

یا ارتجاع مذهبی در ایران کور است و یا آنها که ماموریت پنهان انجام میدهند آنها را کور کرده و کورمال کورمال بدنبال خود به آنسوی که می خواهند می برند. این حکایت مقابله با حجاب اجباری، تصفیه دانشگاهها و دهها پدیده و فشار اجتماعی و معیشتی دیگری است که در ایران پیاده می شود تا صف ناراضیان از حکومت را تا چهارسوی مرزهای ایران بکشانند. آنها به رسانه های آنسوی ایران خوراک تبلیغاتی می رسانند تا آنها نیز به نوبه خود بر این آتش دمیده و یاری بخش وسعت نارضائی و قطع امید از جمهوری اسلامی بشوند. این دو عکس نمونه و تابلوی کامل همین دو دستی است که در داخل و خارج از ایران یکدیگر را می شویند. در ایران جنگ حجاب را ادامه میدهند و در خارج یک زن ایرانی را در لیست پرواز به فضا قرار میدهند تا هم  در بوق تضاد دو برخورد با زنان ایران بدمند و خشم زنان ایران را صد چندان کنند. زنانی که زیر چادر و حجاب جای نمی گیرند و پرواز در تمام عرصه های داخل کشور را می خواهند.

هستند کسانی در حاکمیت که این تضاد را درک کرده و برای آن چاره ای بیاندیشند و مرتجعین مذهبی را پس بزنند تا دست هدایت کنندگان آنها نیز کوتاه شود؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۸ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: