ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

خبر را استاندار کردستان اعلام کرده

دو فرضیه و احتمال

درباره طرح ترور پدر "مهسا"

 
 
 
 

 

استاندار کردستان، روز گذشته و در سالروز کشته شدن مهسا امینی مدعی شد که طرح ترور پدر مهسا در سقز خنثی شده و چند نفر نیز در این ارتباط دستگیر شدند.

اگر این ادعا صحت داشته باشد، برای ایجاد تنش در ایران، این احتمال منتفی نیست که برخی اعضای خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات سال گذشته ترور شوند و خبر آنرا وسیعا در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و بویژه تلویزیون های سه قلوی لندن بعنوان ترور حکومتی پوشش دهند.

روی دیگر این سکه آنست که تیم های ترور در خود جمهوری اسلامی دست به این نوع اقدامات برای ترساندن خانواده ها بزنند و سپس آن را به گردن دشمنان خارجی بیاندازند.

این دو فرض، خنثی می شود اگر کسانی که استاندار کردستان مدعی دستگیری آنها باتهام داشتن نقشه ترور مهسا امینی شده، با نام و مشخصا اعلام شده و دادگاه آنها تشکیل شود. البته با این شرط که کسانی را برای چنین اعترافاتی آموزش ندهند.

استاندار کردستان گفته که این ترور قرار بوده در مسیر آرامستان "آیچی" انجام شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: