ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

لهستان- رومانی- مجارستان

همسایه های اوکراین شکست خورده

نقشه تکه پاره کردن آن را دارند

 
 
 

 

 

آنچه پوتین درباره اشغال بخش هائی از اوکراین توسط ارتش لهستان، بصورت هشدار گفته و در همین شماره پیک نت آن را میخوانید، یک افسر اطلاعاتی سابق آمریکا نیز تائید کرد و گفت:

«لهستان، رومانی و مجارستان بخش هایی از اوکراین را تصاحب خواهند کرد.

"اسکات ریتر" به نقل از این افسر اطلاعاتی سابق آمریکا نوشت:

اوکراین بخشی از خاک خود را در نتیجه الحاق اراضی خود به لهستان، رومانی و مجارستان از دست خواهد داد. نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که لهستان بخشی از غرب اوکراین را خواهد گرفت. همچنین رومانی نیز این فرصت را خواهد یافت تا برخی از مناطق را ضمیمه خاک خود کند و مجارستان نیز همین کار را خواهد کرد . اگر لهستان سرزمین هایی را از اوکراین بگیرد، این امر باعث درگیری بین لهستان و سایر کشورهای اروپایی خواهد شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: