ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۱۵ مرداد

کار خشونت و لجبازی

در ایران به تماشا کشیده!

 
 
 

 

 

همآنگونه که خون که رگهای انسان در جریان است، خشونت در رگ و پی جامعه ایران درجریان است. هر حادثه ای در هر گوشه ای از ایران به خشونت ختم می شود. این خشونت برخاسته از ذات مردم ایران نیست، بلکه خشونتی است که حکومت طی ۴ دهه به جامعه تحمیل کرده است. بی قانونی و قانون گریزی حکومتیان، رفتار خشونت آمیز در کل حکومت، حتی  تا حد رفتار خشونت آمیز حراست ها و ماموران شهرداری در برابر مردم در خیابانها و ادارات زمینه ساز خشونت در جامعه شده است. حکومت خود به خوبی از این امر آگاه است، اما علیرغم این آگاهی یا نمی خواهد تن به قانون و رفتاری انسانی با مردم بدهد و یا کار به جائی کشیده شده که می ترسد با اولین گام عقب نشینی، مردم چند گام جلو بیایند و دیگر کنترل جامعه و مردم امکان پذیر نشود! همین رفتاری که حکومتیان به بهانه بی حجابی بار دیگر در خیابانها آغاز کرده اند، خود حجتی است بر همین ترس از یک گام به عقب برداشتن از یک سو و چند گام به جلو برداشتن مردم برای جبران چند دهه فشار و محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر. در این میان آتش افروزی روحانیون مرتجع حکومتی که هنوز فکر می کنند کل ایران حوزه علمیه است و همه باید مانند روحانیون پیش از انقلاب زندگی کنند، ادامه دارد . صحبت از روحانیون محصور در حوزه ها و روستاهای ایران، پیش از انقلاب است که بکلی با جامعه شهری و با روشنفکران ایران بیگانه بودند و هنوز هم هستند، نه اکنون که اغلب همین روحانیون زندگی لاکچری برای خود ترتیب داده اند.

در این روزها فیلم های متعددی از رویاروئی ماموران با زنان کم حجاب از یکسو و لجبازی زنان و دختران کم حجاب و یا بی روسری از سوی دیگر، در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نیازی به تکرار آنها برای حجت این لج و لجبازی نیست. از یکسو بی حجاب بگیری و از سوی دیگر "بی خیال حجاب". این رویاروئی میتواند به تدریج از دایره حجاب و بی حجابی خارج شده و کار به همانجائی کشیده شود که تلویزیون های سه قلوی لندن، درچارچوب سیاست های کلان دولت های غربی مشوق آن هستند. لشگر کشی امریکا به خلیج فارس، بدون زمینه ساز شدن یک شورش در داخل کشور بی نتیجه است. در این توطئه، دامن زدن به نفرت از نیروی نظامی ایران و بویژه سپاه برای فراهم سازی پشت جبهه اقدام نظامی در دستور کار است. رفتار حکومت به گونه ایست که مردم هر گونه سیاست اندیشی را رها کرده اند و بی خیال اوضاع جهانی و خطراتی که ایران را تهدید می کند شده اند. چه رسد به درک و اطلاع و تعمق پیرامون گردش به شرق و خروج جهان از چنگ هژمونی امریکا و غرب!

ما برای لج و لجباری حکومت و زنان بر سر حجاب و گسترش خشونت در رگ و پی جامعه و تمام نهادها و ارگان های حکومتی دو فیلم را انتخاب کرده ایم. یکی مربوط به شادی طبیعی و ساده دختران بی روسری در خیابان پاسداران تهران (جمعه شب گذشته) و دیگری از یک مرکز نگهداری معلولان در بوشهر بنام "مرکز توانبخشی نیلوفران آبی".

برای انتشار این دو فیلم تردید بسیار داشتیم، اما سرانجام بر این تردید غلبه کردیم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۶ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: