ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۸ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۲۸ مرداد

شمشیرها برای کدام هدف

در خارج و داخل تیز می شوند؟

 
 

 

 

کسانی که تلویزیون های سه قلوی لندن را می بینند و اخبار و گزارش های آن را دنبال می کنند، بدقت شاهد بوده اند که این سه تلویزیون، از تمرکز روی "زن - زندگی- آزادی" منصرف شده و روی سه موضوع دیگر متمرکز شده اند. البته هنوز شعارهای زن- زندگی- آزادی را پخش می کنند -بویژه ایران اینترنشنال- اما تمرکز در یکماه و چند هفته و روزهای اخیر روی سه موضوع زیرا است:

1- آب هیرمند و تحریک دو طرفه (افغانستان و ایران) و ستایش از مذاکرات درباره هیرمند در دوران شاه و نقش هویدا بعنوان نخست وزیر دراین زمینه. مفسران کوتاه و بلندی را هم به خط کرده اند تا در این زمینه تفسیر بگویند و فیلم  هائی نیز در همین ارتباط تهیه شده که همراه با متنی تحریک آمیز پخش می شود. امید انگلستان و امریکا و اسرائیل آنست که از این طریق یک برخورد محلی و منطقه ای از دو سوی مرز آغاز شود و گام عملی در راه غرق کردن ایران در یک جنگ داخلی برداشته شود.

2- تمرکز دیگری که بدنبال ماجرای آب هیرمند آن را کوک کرده اند، بنزین است. از یک سو دولت ایران را تشویق به افزایش قیمت بنزین می کنند و قیمت بنزین در ایران را بسیار ارزان تر از کشورهای منطقه گزارش می کنند و از سوی دیگر مردم را وحشت زده می کنند که بزودی و بدون بروبرگرد بنزین را دولت برای جبران کسری بودجه خود گران خواهد کرد.

3- موضوع سومی که به دو موضوع آب هیرمند و قیمت بنزین اضافه شده، انتخابات مجلس است که این سومی به تازگی کلید زده شده است. از یک طرف بی فایده بودن شرکت در انتخابات را دامن می زنند و از طرف دیگر گزارش هایی را منتشر می کنند مبنی بر جابجائی ها و انتصاب های جدید برای مهندسی انتخابات. معلوم نیست که اگر شرکت درانتخابات بی فایده است، چه اهمیتی دارد مهره چینی برای مهندسی کردن آن؟ مگر هدف خشمگین تر کردن مردم باشد.

در داخل کشور نیز در همآهنگی کامل با این سه موضوع، رسانه های داخلی پیاز داغ این آش را تهیه می کنند و اتاق بازرگانی که سر نخ تمام این مسائل و  تحریکات چه در  داخل و چه در خارج از کشور به آن باز می گردد، برای تسخیر مجلس خیز برداشته است. با این خیز می خواهند موتلفه اسلامی و برخی چهره های کارگزاران سازندگی را بعنوان عوامل خود وارد مجلس کنند و حتی هیات رئیسه آن را قبضه کنند. دو چهره ای که برای هیات رئیسه مجلس "رزرو"  کرده اند حمید رضا ترقی و محمد رضا باهنر هستند.

هنوز معلوم نیست که برکناری معاون سیاسی وزارت کشور که همیشه مسئول برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی است، با هدف خنثی سازی این خیز اتاق بازرگانی برداشته شده و یا برعکس، در همسوئی با این اتاق. فعلا صحنه پیش رو اینگونه است:

1- جنگ منطقه ای

2- شورش مردم با زیر زمینه بنزین و گرانی ها و بی لیاقتی دولت و مقررات ارتجاعی مانند حجاب که می خواهند به آن جنبه قانونی هم بدهند.

3- اگر هیچکدام از دو احتمال بالا در دسترس قرار نگرفت، حداقل مجلس را بدست بگیرند و زیر چتر قانون و قانونمداری خود را آماده پس  از در گذشت رهبر جمهوری اسلامی و دوران پر تنش قطع پیوند با شرق و گره زدن ایران به غرب کنند! تمام کشاکش ها، چه درعرصه جهانی و چه در عرصه داخلی برای دستیابی به همین هدف آخر است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۹ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: