ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۹ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دندان غرب کنُد شده و فریاد افریقا قوی

مردم افریقا بر خاسته اند

زیرا نمی خواهند برده باشند!

 
 
 

 

در افریقا، نه مردم و نه رهبران کشورهایی که بر شمار آنها بی وقفه افزوده می شود، دیگر نمی خواهند سرنوشت سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی را ادامه بدهند. غرب، با کودتاهای پیاپی در کشورهای افریقائی و سرنگون کردن دولت های نسبتا مترقی این قاره، مناسبات برده داری را به این قاره باز گرداند و حالا مردم افریقا در برابر این سرنوشت ایستاده اند. قیام نظامی ها در نیجر، انقلاب در بورگینافاسو، دولت مترقی مالی و چند کشور دیگر افریقائی در صف مقدم این جنبش قرار گرفته اند. در کنگو نیز میلیون ها نفر از مردم این کشور با یاد و بزرگداشت قهرمان ملی افریقا "پاتریس لومومبا" به پا خاسته اند و افریقای جنوبی به چین و روسیه تکیه کرده و مقابل غرب ایستاده است. جنگی که فرانسه و امریکا و انگلستان سعی می کنند به کمک چند دولت دست نشانده افریقائی علیه قیام نظامیان نیجر راه بیاندازند مقاومت در برابر این خواست است. افریقای ثروتمند و دارای منابع عظیم زیر زمینی دیگر نمی خواهد برده غرب باشد. این عکس، را سایت " ضد جنگ" از یک بازار برده فروشی در افریقا منتشر کرده است. قاره ای که قذافی می خواست در آن یک اتحادیه اقتصادی ایجاد کند و حتی پول واحد به سبک اروپا در آن راه اندازی کند اما غرب مجالش نداد و او را کشت و لیبی را متلاشی کرد. افریقا اکنون در این شرایط جهانی است و اگر امریکا و متحدان اروپائی اش در اوکراین درگیر نبودند، اگر از چین بیم نداشتند و اگر اقتصادی داشتند که به آنها اجازه ادامه سیاست های گذشته را میداد قطعا تا حالا ترتیب یک حمله نظامی به نیجر و بورگینا فاسو و مالی را داده و رهبران ملی این کشورها را با سرنوشت قذافی یکی می کردند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۰ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: