ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اورشلیم پست پاسخ داده است

دو دیدگاه درباره ج. اسلامی

براندازی و یا ماندگاری؟

 
 
 

 

دو دیدگاه درباره بودن و یا نبودن، سرنگونی و یا بقای جمهوری اسلامی وجود دارد. یک نگاه معتقد است که این براندازی باید با حمله نظامی از خارج کشور انجام شود و البته با همکاری عناصری در داخل کشور. دیدگاه دوم معتقد است سرنگونی و برانداری جمهوری اسلامی خیالی باطل است، زیرا حکومت دارای توان مانورهای مختلف است و ضمنا مردم ایران نیز اهل تحول هستند و نه سرنگونی.

در این میان، از یک طرف لایه های مذهبی حاضر در حکومت در ناراضی تراشی ناشی از فشارهای فرهنگی و اجتماعی به مردم نقش آفرین هستند و از طرف دیگر بحران  اقتصادی و فشارهای معیشتی به مردم از خارج و داخل. از خارج بصورت تحریم و در داخل بصورت غارت کشور و مردم.

هر جمله پردازی و حاشیه پردازی، خارج از چارچوب این نگاه به اوضاع و موقعیت ایران، قلم فرسائی خسته کننده و یا نوشتارهای بلندبالای روشنفکرانه ایست که مردم حوصله خواندن آن را هم ندارند.

"لُر" های ایران معروف اند به صداقت و "رُک" گوئی، و به همین دلیل  این جمله بصورت ضرب المثل در میان ایرانی ها رواج دارد: «حرفت رو لرُی بگو!»

ما هم سعی کردیم مطابق همین ضرب المثل مسئله را طرح کنیم که کردیم.

انگیزه این اشاره مطلبی بود که چند روز پیش روزنامه "اورشلیم پست" اسرائیل درباره آینده جمهوری اسلامی منتشر کرد. نه اسرائیل طالب ادامه حیات جمهوری اسلامی است و نه اورشلیم پست روزنامه ای چنان آزاد که هرچه دل گردانندگانش خواست بنویسد و منتشر کند. اغلب، در این روزنامه ها، (از در اروپا و امریکا) نوشتن مسائل مهم و کلیدی سیاست داخلی و خارجی همآهنگ است با سیاست های کلان آن کشورها. به همین دلیل، آنچه که اورشلیم پست نوشته اهمیت دارد. این روزنامه نوشته:

«مـردم ایـران با براندازی مخالف و یا نسبت به آن بی طرف هستند. به همین دلیل براندازی در این ایران مـکان پذیر نـیست.»

اگر تاکنون هر استدلالی از قلم و زبان ایرانی ها در این ارتباط جدی گرفته نشده، امیدواریم، حداقل ارزیابی اورشلیم پست را جدی بگیرند.

ما این جدی نگرفتن را درجریان اعتراضات سال گذشته با شعار"انقلاب دهه هشتادی ها" شاهد شدیم که البته نقش مهمی را در این زمینه، سه تلویزیون لندنی داشتند و آن نهادهای امریکائی و اروپائی که هزینه و سازماندهی تظاهرات و اجتماعات در پایتخت چند کشور اروپائی و در راس آنها "برلین" را برعهده داشتند.

خیلی ها تصور کرده بودند بزودی مثلث مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، به همراه رضا پهلوی و حامد اسماعلیون با یک هواپیمای اختصاصی در فرودگاه امام و یا مهرآباد قدیمی پیاده می شوند و فشار سنگین ضد تبلیغاتی را هم به معدود نشریات خارح کشور که این خوش خیالی را باطل اعلام می کردند آوردند.

این که مردم ایران بدنبال براندازی نیستند، هرگز به معنای فعالیت و مبارزه برای تحولات در ایران و در همین جمهوری اسلامی نیست و نباید باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۱ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: