ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تردید برای حمله نظامی

علیه قیام افسران انقلابی نیجر

 
 
 

 

فرانسه و امریکا، عزم سرکوب قیام نظامیان انقلابی کشور نیجر را دارند اما بیمناک از گسترده شدن جنبش استقلال در افریقا آنها را محتاط کرده است. حتی کشورهای افریقائی وابسته به فرانسه نیز از بیم کشانده شدن جنبش انقلابی و استقلال طلبانه مالی، بوگینافاسو و نیجر به کشورهای خودشان، حاضر به اجرای توصیه های فرانسه و امریکا نیستند. در خود نیجر نیز جنبش حمایت از قیام افسران انقلابی روز به روز قوی تر و وسیع تر و موج داوطلبان پیوستن به ارتش برای دفاع از دولت نظامیان گسترده تر می شود. این موج همزمان است با تظاهرات مردم درحمایت از دولت جدید در پایتخت نیجر. افریقا از خواب غفلت سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی برخاسته و این آن واقعیتی است که فرانسه و غرب نمی خواهند آن را بپذیرند و جنبش چپ جهانی و از جمله چپ ایرانی نیز واخورده و وامانده از آن واقعیاتی است که در افریقا می گذرد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۲ آگوست ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: