ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۶ تیر ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وزیر اقتصاد المان

آلمان سناریوی جانشینی

برای گاز روسیه ندارد!

 
 
 
 
 

 

آلمان با ضربه ای که جنگ اوکراین به اقتصاد این کشور وارد کرد، اکنون و عملا به بازنده بزرگ اقتصادی این جنگ تبدیل شده است. کشوری که صنایع و رشد اقتصادی آن را گاز ارزان روسیه ممکن کرده بود و امریکا لوله انتقال گاز روسیه به آلمان را منفجر کرد. البته هنوز بخش مهمی از گاز آلمان از طریق لوله گاز اوکراین به این کشور می رسد.

وزیر اقتصاد آلمان با آگاهی از همین ضربه اقتصادی بزرگ ناشی از پیروی این کشور از سیاست های امریکا،  در مجمع اقتصادی شرق آلمان در شهر "باد ساروف" گفت: باید دقت داشت که در سال 2024 قرارداد گاز با روسیه به اتمام میرسد. هیچ سناریوی مطمئنی برای اینکه اوضاع در آینده چگونه پیش خواهد رفت، وجود ندارد. از تاریخ اتمام قرارداد اگر تحویل گاز روسیه از طریق اوکراین متوقف شود، آلمان باید ظرفیت صنعتی خود را کاهش دهد یا حتی بخش قابل توجهی از آن را متوقف کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: