ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۲ تیر ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مردم جهان دیگر نمیخواهند

زیر بار نظام تک قطبی بمانند

دکتر رمک هاشمی

 
 
 

 

 

 بعد از خاتمه جنگ سرد و فروپاشى شوروى بشريت، در سال ١٩٩١ جهان وارد نظام تك قطبى شد و امريكا قدرت بلامنازع. جرج بوش پدر، بلافاصله در مصاحبه اى اعلام کرد قرن ٢١ قرن امريكايى خواهد بود .

 در اين دوران كه اصطلاح Globalization يا "نو ليبراليسم" و يا صدور سرمايه مالى به آن ميگويند تمام جوامع و حكومت ها بايد در اختيار كدخدا و سرمايه مالى قرار ميگرفتند. اگر حكومتى و يا گروه هايى زير بار اين زورگويى نميخواستند بروند به شديد ترين وجهى سركوب ميشدند. يوگسلاوى با نسل كشى در قلب اروپا تكه پاره شد، ليبى نابود گرديد، عراق و افغانستان را صد سال به عقب باز گرداندند. اين كشورها قربانيان امریکائی قرن ٢١ شدند. حتى سرمايه مالى جهانى افرادى مانند ترامپ به عنوان رئيس جمهور امريكا را هم تحمل نكرد و زماني كه او به نحوه انتخابات اعتراض كرد تمام رابطه رسانه اى او را قطع کردند، در حاليكه او در آن زمان رييس جمهور امريكا بود .  

١– مهمترين ابزارى كه سردمداران نظام گلوباليستى يا سرمايه مالى با آن جهان را كنترل ميكنند  رسانه است . با رسانه هاى عظيمى كه در اختيار دارند  ميتوانند  با اثر گذارى در افكار عمومى ناپايدارى و اگر بتوانند  تغييرات دلخواه را در جوامع متمرد ايجاد کنند. 

٢– قطعآ گلوباليستهاى جهانى براى ايجاد ناپايدارى و يا تغييرات در كشورها ابتدا گسل هاى جامعه را هدف گرفته و بر موج آن سوار ميشوند. در اين سناريو از علم futurology که شاخه اى از جامعه شناسى است استفاده ميكنند .

 ٣– بعد از عمليات ويژه روسيه در اوكراين نظام تك قطبى به چالش كشيده شده است و جهان وارد دوره گذار از تك قطبى به چند قطبى شده است. نظام گلوباليستى به هر جنايتى دست خواهد زد تا امتيازات قبلى را از دست ندهد و بدین دلیل در تكاپوى ايجاد ناآرامى در جوامع متمرد است . 

٤– جمهورى اسلامى ايران كشورى كليدى و ممتاز در جنگ كنونى شرق و غرب است. در سال ١٤٠١ گسل فرهنگى حجاب فعال شد. اين در حالى است كه نظام تصميم قاطع خود مبنى بر گرايش به شرق و تكاپوى فعال بر عليه نظام تك قطبى را گرفته بود.

٥– ملتها و كشورهاى آسيا، افريقا و امريكاى لاتين بيدار شده اند، گلوباليستها قادر نخواهند بود تاريخ را به عقب برگردانند. اروپاى اوراسيايى (فرانسه و آلمان) نيز به شرق خواهند پيوست ، زيرا منافع ملى كشورشان اين حكم را ميكند . گلوباليستهاى ايرانى نيز آب در هاون ميكوبندو تاريخ مصرف آنان نیز به پايان رسيده است .


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۳ ژوئیه ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: