ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۷ تیر ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"اردشیر جم نشان"

بنیانگذار نشریه "۱۰ مهر" بدرود حیات گفت 
 
 

 

 

پنجشنبه ۱۵ تیرماه، اردشیر جم نشان، یکی از کادرها برجسته سازمان جوانان حزب توده ایران در سالهای پس از انقلاب ۵۷، در مهاجرت نا خواسته آلمان بدرود حیات گفت. او در تیرماه ۱۳۶۲، پس از یورش به حزب توده ایران توانست از کشور خارج شده و خود را به افغانستان برساند. درافغانستان در خطیرترین نقطه مرز مشترک دو کشور فعالیت حزبی را ادامه داد. در کنفرانس ملی حزب توده ایران که در کابل برگزار شد به عضویت مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران برگزیده شد. اندک زمانی پس از این برگماری، با ماموریت حزب راهی ایران شد و بیش از یکسال در داخل کشور فعالیت کرد تا آنکه به توصیه حزب بار دیگر از ایران خارج شد و سرانجام، پس از فروپاشی بلوک شرق، به آلمان مهاجرت کرد. در کنگره ای که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تشکیل شد، او به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد اما بدلیل دیدگاههای سیاسی متفاوتی که با رهبری پس از این کنگره پیدا کرد (عمدتا بر سر تحلیل رویدادهای ایران)، فعالیت های مستقلی را در چارچوب مشی توده ای آغاز کرد و سرانجام نیز نشریه اینترنتی "۱۰ مهر" را بنیانگذاری کرد. سیاست این نشریه، مغایر دیدگاههایی بود که در نشریه نامه مردم منتشر می شد و می شود. در اوج فعالیت هایی که بدان عشق می ورزید، ناگهان گرفتار عفونت ریه شد و خود را به بیمارستان رساند. در یکی از مجهز ترین بیمارستانهای برلین "شاریته" بستری شد و کمیسیون پزشکی وضع او را چنان وخیم تشخیص داد که می بایستی در کمُای مصنوعی قرار گیرد تا بلکه بتوان ریه او را نجات داده و فعال کرد. متاسفانه همه تلاش های پزشکان بی نتیجه ماند، روز ۱۵ تیرماه، پس از چند هفته قرار داشتن در گمُای مصنوعی، در میان بهت و افسوس همه کسانی که او را می شناختند و پیشاپیش آنها همسر و فرزندانش برای همیشه چشم بر جهان فرو بست.

پیک نت، بی آنکه تماس مستقیم با وی داشته باشد، فعالیت های او را پیوسته در راستای مشی توده ای ارزیابی کرده و برای آن احترام و ارزش در خور قائل بود. به همین دلیل ما فقدان او را فقدان یکی از هم اندیشان خود میدانیم و ضمن افسوس بسیار، مراتب همدردی خود را با همسر و خانواده و همکاران و هم اندیشان او اعلام میداریم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۸ ژوئیه ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: