ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۰ خرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اینها همانهائی هستند که مرکز سندیکائی دونتسک

در شرق اوکراین را با کارگرانش ۱۴ سال پیش آتش زدند

فاشیست های اوکراین

با "مته" به جان مجسمه پوشکین افتاده اند

 
 

 

 

"پوشکین" شانه به شانه "لرمانتیف" بزرگ ترین و مشهورترین شاعر روس است. آثار او در سراسر جهان و به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده  است. از جمله در ایران پیش از انقلاب ۵۷. جرم کنونی او آنست که زاده اوکراین بوده و به همین دلیل نازیست ها و فاشیست های حاکم بر اوکراین با مته برقی و دیلم به جان پیکر او در یکی از میدان های کیف افتاده اند. او ۲۲۴ سال پیش در اوکراین که مادر روسیه کنونی است و متولد شد و در سالگرد تولد او، اینگونه به جان مجسمه او افتاده اند. تفاوتی بین آنها و طالبان اولیه افغانستان که مجسمه های عظیم و تاریخی  "بودا" را در بلندیهای  بامیان به توپ بستند و یا داعشیانی که میراث باستانی سوریه را نابود کردند می بینید؟ آبشخور همه آنها در یکجاست. مهم نیست که مسلمان اند و یا مسیحی، اورتدکس اند و یا پرتستان و یا کاتولیک. هر ائینی هم که داشته باشند، رفتار آنها فاشیستی است. فرض کنید که آنها مسکو را فتح کرده بودند، با موزه ها، مجسمه ها، کتابخانه ها، نام خیابانها و .... چه می کردند؟ آنها که در غرب از نازیست های اوکراین چهره ای مظلوم می سازند، دروغ می گویند، خود به خوبی میدانند آنها کیستند. درجنگ دوم جهانی زیر پرچم ارتش  "ورماخت" به لهستان، فرانسه، لندن، کشورهای کوچک اطراف آلمان و سپس به روسیه حمله بردند و حالا اوکراین را سپر بلا کرده و بنام آنها، همان کاری را می کنند که خود در جنگ دوم با جهان کردند و می خواهند شکست خود را جبران کنند. اینبار امریکا نیز پیشتاز آنها شده و همگی در یک جبهه وارد عمل شده اند. جبهه "ناتو"!

ما (پیک نت) شاید در آینده ای نزدیک چوب این صراحت بیان و گفتن واقعیات را بخوریم، اما آنکس که سکوت می کند شریک آن کسی است که جرم را مرتکب می شود. هرکس این نکته بدیع را فراموش کند، سرگرم فریب خود است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: