ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۳۱ خرداد

اقتصاد در ایران نمیتواند

مسیر ۴۰ ساله را ادامه بدهد 
 
 
 

آقای موسی غنی نژاد در مناظره ای که سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش کرد و موجبات شهرت او در اذهان عمومی را فراهم ساخت، گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر نظرات حزب توده ایران تنظیم شد و اصول بسیاری از این قانون کمونیستی است! او تلویحا و برای آنکه بیت رهبری شاخش نزند، اسم و اصطلاح "گردش به شرق" و یا "نگاه به شرق" را نیآورد، اما در لفافه و در دفاع از اقتصاد آزاد با این سیاست که رهبر جمهوری اسلامی آن را سیاست راهبردی اعلام کرده است به مخالفت برخاست. او درست خلاف سیاست گردش به شرق و تلاش برای خاتمه بخشیدن به آقایی دلار و امریکا بر جهان، سعی کرد ثابت کند که جهان و ایران را هیچ چاره ای جز تمکین از قدرت دلار و امریکا نیست. البته آقای غنی نژاد به تنهائی دارای این نظرات نیست و این پرچم در دست بسیاری از طرفداران لیبرالیسم اقتصادی در ایران است.

واقعیت اینست، که امروز و با بالا آمدن لجن اختلاف طبقاتی هولناک از حوض زندگی لاکچری در ایران، مردم، خود به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد لجام گسیخته ای که منجر به غارت لجام گسیخته شده، باید کنترل شود و بسیاری از اصول قانون اساسی که زیر پا گذاشته شده به اجرا در بیاید. اصولی مانند بهداشت و درمان و تحصیل مجانی و نه طبقاتی، حق مسکن و کار برای همگان و...

در واقع، درست مانند سال پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی، نظام بر سر دو یک دو راهی قرار گرفته است. دو راهی توسعه کنترل سرمایه داری لیبرالی، یا ادامه لیبرالیسم لجام گسیخته امریکایی.

در کل جهان نیز بشریت یکی از دو راه را باید انتخاب کند و هزینه آن را نیز بدهد. یا پایان هژمونی امریکا و دلار و رفتن به سوی استقلال و یا تن دادن به ادامه آن هژمونی که عراق و افغانستان و لیبی و سوریه را به کام ویرانی و مرگ کشاند.

مردم ایران دیگر نمی خواهند اجازه بدهند چند فرد و شرکت خام فروش اقتصاد کشور را تحت کنترل خود داشته باشند و هشتاد میلیون تن را به گروگان بگیرند.

نام این نخواستن، چه در عرصه جهانی و چه در عرصه داخلی کشور، هرنامی می تواند باشد، جز سرمایه سالاری.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: