ايران و جهان  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۹ اردیبهشت

ناراضی تراشی

سازمان یافته پیش برده میشود!

 
 
 

 

 

جنبش های اعتراضی همیشه به یک شکل ظهور نمی کنند، بلکه بستگی به موقعیت، زمان و مکان اشکال اعتراضی می تواند تغییر کند، چنانکه در ایران بارها تغییر کرده و باز هم تغییر می کند.

یکی از خوانندگان پیک نت اطلاعات زیر را برای انتشار نوشته و  ارسال کرده است:

ناراضی تراشی بطور سیستماتیک و کاملاً برنامه ریزی شده در همه ادارات و دستگاه های دولتی پیش برده می شود. حکومت این را فهمیده، اما هیچ راه حلی برای آن ندارد، تنها گهگاهی رئیس جمهور و گاهی رئیس قوه قضائیه و امام جمعه ها بی آنکه اشاره به سیستماتیک بودن این ناراضی تراشی بکنند، از اینکه کار مردم در ادارات انجام نمی شود انتقاد می کنند. مردمی که کارشان در ادارات گیر است و عصبانی، میدانند که این تعلل ها و ناراضی تراشی یک نوع مقابله با حکومت و ناراضی تراشی در جامعه است.

مردم عملاً در هزار توی روابط و نامه پرانی و پاس کاری بین ادارات گرفتار شده اند.

این یک توطئه ناراضی تراشی سازمان یافته به نظر می رسد، زیرا آنچنان منظم پیش برده می شود که ماجرای زن - زندگی - آزادی در مقایسه با آن یک بازی است.

شخصاً چند روز پیش، برای کاری به جهاد کشاورزی مراجعه کردم. روی میز مامور اجرای اداره بالاتر از صد پرونده تخریب و فنس کشی باغات برای اجراء قرار داشت. در واقع فقط در یک قلم یکصد نفر کارشان گیر بود. مامور اجراء خیلی خونسرد گفت نمیداند با این همه پرونده چه کند؟

باغاتی که پنجاه سال پیش محصور شده بودند حالا حکم تخریب داشتند. کاری که عملاً مردم را در برابر جهاد کشاورزی قرار می دهد. سر کیسه کردن کشاورزان و آنها که در روستا مانده اند با چنان پیگیری ادامه دارد که هم مردم هم مجریان در برابر آنچه در جریان است مات مانده اند.

در راستای کار آفرینی از جیب مردم در ادارات مختلف دم و دستگاهی بنام نظام مهندسی راه اندازی کرده اند. این نظام مهندسی در واقع خصوصی کردن بخش بزرگی از وظایف جهاد کشاورزی و سپردن وظایف جهاد کشاورزی به بخش خصوصی است. گذرم به دفتر مرکزی جهاد کشاورزی افتاد. برای گرفتن یک امضاء در این اتاق آن اتاق سرگردان شدم. روی تابلوئی چشمم به بخشنامه ای افتاد که از اعضای تعاونی جهاد که از کارمندان همان اداره تشکیل شده خواسته بودند جهت ازدیاد سرمایه اقدام کنند. جالب آنکه اهداف و وظایف تعاونی کارمندان تا جائی که یادم هست اینطور تعریف شده "خرید ماشین آلات کشاورزی، قطعات یدکی، خرید انواع کود شیمیائی و سم، خرید بذر" و اقلامی دیگر از کشور های خارجی و بخشی هم از تولیدات داخلی و فروش و توزیع آن در میان تولید کنندگان. جالب آنکه تولید کننده نهاده های مورد احتیاج را به زور از جهاد پیش خرید میکنند، وجه آن را می پردازند و منتظر می ماندند تا سر فصل برای بهره وری در تولید مورد استفاده قرار دهند. یعنی کارمندان در اداره پشت میز دولت نشسته از دولت حقوق دریافت می کنند و سودآورترین خرید و فروش را برای تعاونی خودشان راه می بردند. در باره نظام مهندسی، یعنی خصوصی کردن وظایف دولت تحت پوشش دولتی را در یادداشت دیگری، جداگانه برایتان خواهم نوشت. در اینجا می خواهم به یک نکته دیگر هم توجه شما را جلب کنم و آن انگیزه های مبارزه با بی حجابی و راه انداختن دوباره گشت ارشاد است که این هم خود روی دیگر ناراضی تراشی است. با استدلال شما در این باره که ماجرای مبارزه با حجاب عملاً مردم را عصبی تر و بیگانه تر از حکومت می کند و لجبازی برای نرفتن پای صندوق های رای در اردیبهشت بیشتر خواهد شد، به این نکته هم توجه داشته باشید: در گرماگرم مبارزه با بی حجابی که مردم را سرگرم آن کردند، اولاً قیمت بنزین را بردند بالا و مردم سرشان به حجاب بند بود و همچنین نیروی انتظامی را به همین بهانه حجاب در خیابانها مستقر کردند تا اگر مردم به خاطر گران شدن بنزین دست به تظاهرات زدند از قبل حاضر به مقابله با آن باشند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۸ آوریل  ۲۰۲۴

 
 

اشتراک گذاری: