ايران و جهان  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سیاستی منطقی برای کوتاه کردن دست امریکا

تجارت میان ایران و افغانستان

به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید

 
 
 
 
 

 

سیاستی که بتدریج جمهوری اسلامی در ارتباط با طالبان اتخاذ کرد نتایج عملی و مثبت خود را  گام به گام نشان میدهد. این سیاست برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با طالبان است که تقریبا همان سیاستی است که چین و روسیه با طالبان دارند. آنها چند میلیون مهاجر افغانستانی ندارند که ایران این معضل را هم دارد و هیچ راه حل منطقی برای حل مسئله مهاجرت نبوده و نیست مگر پیش بردن سیاستی با طالبان تا سرانجام مهاجرین افغانستان به میهن خود باز گردد. هر نوع سیاست دیگری در برابر طالبان علاوه بر اینکه دخالت در امور داخلی افغانستان است، معضل مهاجرین را بیشتر می کند. چین و روسیه در صدد گشودن درهای شانگهای و اورو آسیا و بریکس به روی افغانستان هستند و چین قرار دادهای مهم سازندگی به طالبان منعقد کرده و ایران نیز همین سیاست را برای عبور قطار ایران از خاک افغانستان به طرف مرز کوتاه و باریک این کشور با چین پیش برده و در عوض طالبان را که محصور در خشکی و کوه های بلند است، به آب های آزاد از طریق چابهار وصل  کرده است. به این ترتیب طالبان، ازآن خطر تبدیل شدن به فرمانبر امریکا دور شده است.

در تازه ترین خبر، سرپرست صنعت و تجارت طالبان برای انعقاد یک قرار داد اقتصادی وارد ایران شده و اعلام کرد: ما بدنبال ارتقای سطح مبادلات تجاری دوجانبه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار با ایران هستیم. نتیجه تولید کار و مزد در افغانستان سیاستی به مراتب بهتر از سیاست اخراج مهاجرین افغانستان و دامن زدن به تبلیغاتی است که منجر به جدائی ایرانی و افغانستانی می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۸ می  ۲۰۲۴

 
 

اشتراک گذاری: