ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 اردیبهشت  ماه  1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

دبیران شهرستانها برای
تدریس به تهران منتقل می شوند!

 
 
 
 

 دبیرستان های تهران با کمبود شدید دبیر مرد روبروست و در همین ارتباط سخنگوی آموزش و پرورش به خبرگزاری ایلنا گفته است:
معمولا متقاضیانی که قصد دارند، از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل شوند؛ شامل دو گروه هستند. یکی دبیرانی که منطقه مبدا با انتقالشان مخالف است و دیگری دبیران زن که منطقه مقصد به دلیل ازدیاد دبیران زن با نقل و انتقالشان مخالف است. ما منتظر نتایج برخی مذاکرات و رایزنی ها برای پذیرش آموزگار و دبیر مرد از سایر استان‌ها به تهران هستیم ضمنا اجازه به کار گیری نیروهای تازه استخدام را هم نداریم و از دبیران بازنشسته نیز بیش از 8 ساعت در هفته نمی توانیم استفاده کنیم. به همین دلیل چاره ای جز پذیرش دبیران مرد شهرهای دیگر نیست.

پیک نت 24 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: